ข้อคิดคติเตือนใจ

3 เรื่อง ทำให้ไม่ขัดสน ให้เป็นคนรวยและมีความสุข

เราทุกคนควรที่จะมีเป้าหมาย มีการวางแผน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต

แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเลย เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ คืออย ากจะรวย ความรวยนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงิน

จะต้องมีความสุขด้วย ทำยังไงจึงจะรวยทั้งเงิน และความสุข และวันนี้ เรามี 3 ข้อแก้จน มาฝากกัน ไปดูกัน ว่าจะเป็นยังไงบ้าง

1.การหาร ายได้เสริม

ถ้าเรามีงานอดิเรกที่ชอบอยู่แล้วนั้น ลองนำมาต่ อ ยอดให้เป็นร ายได้เสริมดูสิ เช่น ถ้าคุณชื่นชอบการทำขนม ลองทำขนมในวันหยุดสุดสัปดาห์

ต่อไปนำไปข ายในที่ทำงานหรือตามร้ าน เพื่อสร้างร ายได้ บางคนใช้ความสามารถในการทำขนมขาย จนวันนึง ต้องออกจากงาน

เพราะมีออเดอร์เข้ามามาก สร้างฐานะจากการทำขนม ก็เหฌนหลายคนอยู่ ฉะนั้นคุณต้องถามตัวเอง ว่าชื่นชอบสิ่งใด ชอบอะไร

และนำสิ่งนั้น ไป ต่ อ ยอด หาร ายได้ให้ตัวเอง เพื่อช่วยทำให้เราไม่ขัดสนใน เรื่องเงิน

3 ข้อนี้ จงทำให้ได้ เริ่มต้นจากการมีวินัย และเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวเอง แล้วมันจะนำไปสู่ ความรํ่ารวยทางการเงิน และความสุขที่ได้ทำ ในสิ่งที่ตนเองรัก เปฝ้นกำลังใจให้นะ!

2.การออม การเก็บ

นอกจาก การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่าย สิ่งต่อมาก็คือการออมเงินนั่นเอง ที่จะช่วยให้เงินเหลือเก็บ การออมนั้นจะทำให้เงินออมนั้นออกผล

การออมนั้น เป็นการออมจากร ายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหั ก 10 – 20 เปอเซน จากร ายได้ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อ ยอดให้เกิดด อ ก ออกผล เช่น การนำเงินออม ไปซื้อกองทุ นรวม หรือซื้อหุ้ น และการลงทุ นในการกองทุ นรวมจะช่วยให้ ได้รับผลตอบแทน ที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น

เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุ นในกองทุนรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุ นสามารถบริหารการเงินได้ง่าย

ทั้งนี้ร ายได้จากกองทุ นรวมจะมากน้อย ก็อยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ นเนี่ยแหละ ลงทุ นมากผลตอบแทนก็จะสูงตาม

หลักการเลือกซื้อ ก็คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เพราะมันทำให้เราซื้อหุ้ นในราคาที่ถูกกว่า ราค าตลาด

3.ประหยัด

ก ฎเหล็ กสิ่งแรกของการที่จะแก้จนนั้น แล้วทำให้คุณรวยได้ ให้เริ่มจากการที่ประหยัด รู้จักคุณค่าของเงิน

การประหยัดไม่ได้หมายถึง การอยู่อย่างคนอดอย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น หรือเลือกซื้ อสินค้ าที่มีราค าถู กกว่าทดแทน

แค่นี้ก็จะทำให้คุณสามารถ มีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือนได้แล้ว สังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนๆกัน คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราค าถึงต่างกัน

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้ า ที่เจ้ าของสินค้ าเพิ่มมู ลค่าให้กับสินค้า จนราคามันสูงขึ้น ผู้บริโภคอย่างเราๆ จะต้องสังเกตุดูว่าสินค้ า

บางตัว หากเลือกซื้อจากยี่ห้ ออื่นที่ใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากเลยล่ะ เราจงเริ่มต้นก ฎเหล็ ก ด้วยการประหยัดซะ