ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัย 4 อย่าง จะทำให้ไม่มีเงินใช้ อย่าหาทำ

1. อวดรวย เ ส พ ติ ดชีวิตหรู

ทุกชิ้นต้องแบร นด์เน ม อะไรใหม่ๆมา ซื้ออย่างเดียว สำหรับคนที่มีนิสัย ชอบใช้ของแพ งแบบไม่มีความจำเป็น

ลึก ๆ แล้วในใจมักจะมีนิสัยชอบอวดไปด้วยนั่นแหละ แต่ใครจะรู้ล่ะว่า คนที่ใช้ของแพง ๆ เช่นนี้

ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้บั ตรเครดิ ต ผู้เ ส พ ติ ดความหรู จะเงินเดือนเยอะหรือจะพย าย ามเก็บเงินเท่าไหร่

ถ้าใช้ชีวิตเช่นนี้ ไม่รู้จักประมาณตน ก็คงไม่มีเงินเหลือ ออมหรอกนะ

2. ไม่ยอมใช้ห นี้ ห นี้ใหม่เพิ่มไม่รู้จบ

เมื่อมีนิสัยใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ซื้อแบบไม่คิด ไม่วางแผนการใช้เงิน ไม่ทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย

ไม่ตั้งเป้าหมายในการออม ก็ย่อมมีปัญหาการเงินบ่อย ๆ โดยเฉพาะปัญหาบั ตรเค รดิต

หรือการกดเงิ นสดจากบั ตรเค รดิต ที่มักจะมี ด อ ก เบี้ย พ่วงตามมาด้วย แล้วในแต่ละเดือนต้อง

ทำงานหาเงินมาใช้หนี้เหล่านี้ ทำให้กระทบกับการออมเงินแน่นอนแหละ

3. ทำแต่เรื่องไ ร้สาระ ไม่มีเป้าหมายอะไรเลย

ถ้ายังมีนิสัยชอบทำเรื่องไ ร้สาระ ไม่คิดคำนึง ว่าอนาคตต่อไปจะเอายังไงกับชีวิต

ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีแบบแผน รวมถึงไม่มีเรื่องออมเงินในหัวเลย

ได้แต่ใช้ชีวิตไปวันๆ ใช้เงินไปวัน ๆ แบบนี้ชีวิตคงเรื่อยๆ ก็คงไม่มีเงินออมสักที

4. เกี ยจคร้ าน หนักไม่เอา เบาไม่สู้

ทำงานไปวัน ๆ ไม่มีการพัฒนาตัวเอง ไม่มองถึงความก้าวหน้า ไม่มีน้ำใจ จึงไม่แปลกหรอก

ที่จะไม่ค่อยได้รับโอกาสดี ๆ พอเห็นว่าจะมีงานย าก ๆ หรืองานแปลกๆ เข้ามา ก็ปฏิเสธไว้ก่อน

บอกทำไม่เป็นบ้าง งานยุ่งบ้าง ไม่สะดวกบ้าง งานที่ทำ ก็เอาแต่บ่นว่าเยอะแยะมากมายอยู่นั่นแหละ

แต่ความจริงคือขิ้เกียจ นี่ไม่วายรวมไปถึงชีวิตหลังเลิกงานและวันหยุดนะ ที่ไม่คิดจะหาร ายได้เสริม

ทำเรื่องสร้างสรรค์อะไรเลย รวมทั้งไม่ได้ลงทุ นอะไรให้เงินงอกเงย พูดง่าย ๆ ว่าเป็นคนที่ใช้เงิน

แบบมีร ายได้ทางเดียว จึงไม่สามารถเพิ่มพูน เงินออมให้ มากขึ้นได้เลย!

ขอขอบคุณ krungsri