ข้อคิดคติเตือนใจ

เลิกฟุ่มเฟือย เพราะ 8 สิ่ง จะค่อยๆ เกิดขึ้น

ชีวิตคนเรา มันไม่แน่ไม่นอนจริงๆ เพราะอะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ แม้แต่เรื่องที่เราไม่เคยคาดคิด เช่น  ‘โ ค วิ ด’ ที่ส่ งผล

ไปแทบจะทุกประเท ศเป็นเวลาย าวนาน จนเ ศ ร ษ ฐ กิ จย่ำแ ย่ไปทั่ วโลก และในอนาคตที่ธนาค ารทั่วโลก

จะให้ดอ กเบี้ ยเงินฝาก 0 % และก็ดูเหมือนว่า บ้านเราก็ใกล้จะถึงจุดนั้น เต็มที เพราะฉะนั้น เราทุกคนควร

ใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินอย่างระวั งมากขึ้น ปรับตัวให้ได้ในยุคแบบนี้ มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

1 ต่อไป เงินจะอยู่เหนือคน

ถ้าต่อไป เงินห า ย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น แต่ละคนก็จะพย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมา

โดยไม่สนว่าใครจะลำบาก ความยุติธรรมจะหาได้ย าก คนอ่อนแอจะถูก เอาเปรียบ อยู่ร่ำไป

2 ผู้สูงอายุ อาจต้องกลับมา ทำงาน

คนวัยนี้ส่วนมากแล้ว ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้มีเงินเก็บไว้ใช้ย ามเกษียณ ได้มากพอ ที่จะนำไป

ฝากธนาคารและหวังเก็บดอ กเบี้ยกินได้บ้าง และหากเงินฝากไม่มี ดอ ก ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ

ถูกใช้ไปจนหมด กลับกลายเป็นผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน หาเงินเลี้ยงตัวเองอีกไงล่ะ

3 คอรั ปชั่ นและการโ ก ง จะเพิ่มขึ้น

ยิ่งเงินห า ย าก คนฉ วยโอ กาสก็จะมีมากขึ้น คนข า ดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิม ยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

โดยไม่สนใจว่า สิ่งที่เราได้กระทำนั้น มันเป็นสิ่งที่ผิ ดหรือถูก สนแค่ประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียว

4 เงิน จะหา ย ากขึ้น

ดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลง ยังไม่รวมกับวิกฤ ต โ ค วิ ด จนส่ งผล ในวงกว้าง

และถ้า ในอนาคตที่ธน าคารทั่วโลก จะให้ดอ กเบี้ยเงินฝาก 0 % คนฝากก็ไม่ได้อะไรเลย รู้มั้ยว่า

เงินที่สามารถงอ กเงยจากระบบดอ ก เบี้ยนั้น มันมาก ถึงแสนล้านบาท ต่อปีเลยและหากเงินส่วนนี้ห า ยไป

คิดภาพดูสิว่า เงินห า ยไปจากเ ศ ร ษ ฐ กิ จ หรือชีวิตประจำวันแค่ไหน หากเงินห า ยไป กำลังการซื้ อก็ลดลงนะ เศรษฐกิจก็แ ย่กว่าเดิมอีก

5 แน่นอนว่า ความเหลื่ อ มล้ำจะมากขึ้น

นี่คือปัจจัยหนึ่งเลย คนร ว ยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ก็จะยิ่งร ว ยขึ้น ขณะที่คนจน ไม่มีเงินเหลือเก็บ

และยิ่งไม่มีการวางแผนทางการเงิน หรือลงทุ นไม่เป็น ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปทั้งชีวิต

6 ครอบครัวมีปัญหา

เมื่อก่อนผู้ช ายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงินผู้หญิงจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้านเลี้ยงลูก ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอด

เมื่อมายุคนี้ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้าน และยิ่งยุคที่เงินห า ย าก ยิ่งต้องทำงานมาก

เพราะเงินไม่พอใช้ ลูกก็ไม่มีใครอยู่ดูแล ไม่ค่อยมีเวลาเจอหน้ากันเลยในแต่ละวัน เมื่อพ่อแม่ทำแต่งาน

บางครั้งอาจทำให้ลูกเริ่มมีปัญหา และถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็จะทำให้เป็นปัญหาสังคม ไปอีก

7 อิสรภาพทางการเงิน จะเอื้อมถึงได้ย ากขึ้น

ทุกวันนี้หลายๆคนก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกัน เป็นการที่มีร ายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย

แบบที่เราไม่ต้องทำงาน ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอาดอ ก แต่หากย้อนมองยุคปัจจุบัน

เราคงทำเช่นนั้นไม่ได้แล้ว ยิ่งลงทุ นผิดที่ กลายเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิต ‘อิสรภาพทางการเงิน’ เราคงไม่ได้เข้าใกล้หรอก

8 ค่าครองชีพ สูงกว่าเดิม

ในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นว่าค่าครองชีพนั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ เงิน 40 บาท ที่เมื่อก่อนซื้ อก๋วยเตี๋ยวได้ 2 ช าม

ทุกวันนี้ก็ซื้ อได้แค่ช ามเดียว ข้าวของทุกอย่ างแพ งแต่เงินทองกลับห า ย าก หากวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้าต้องเสี ยใจแน่

ขอขอบคุณ forlifeth