ข้อคิดคติเตือนใจ

(เกิดมาจน ก็คนเหมือนกัน) 8 ด้านดี จากที่เราเกิดมาจน

ไม่ว่าเราจะเกิดมา จะมีมากหรือมีน้อย ความเป็นคนก็เท่าๆ กัน บางทีการที่เราเกิดมาจน มันอาจมีข้อดีอยู่ก็ได้

1 เพราะความจนนั้น คุณจึงตัวเล็ก

เพราะมันทำให้คุณสามา รถเข้ากับคนได้ทุก รูปแบบ ไม่ว่าจะดี จะรวย ก็เข้าได้ โดยที่ไม่แบ่ งแยกชั้นชนอะไรทั้งนั้น

2 มีภูมิต้านทาน ในเรื่องของความ ลำบาก

คนจนนั้น มีความอดทนต่อแร งก ดดัน มากกว่าคนส่วนใหญ่ เขาจะไม่กลั วว่าชีวิต จะเจอความลำบากแค่ไหน เขาจะแบบเดินหน้า ไม่ท้อถอย

3 ความจน เป็นแร งผลั กดัน ในการทำสิ่งต่างๆ

ทำให้คุณมีแร งผลักดันใน ในการสร้าง เป้าหมายและเพื่อพัฒนาตนเอง

เนื่องด้วยต้นทุ นในชีวิตที่ต่ำกว่ าใครเขา จึงทำให้เราต้องขยัน ทำแทบทุกอย่ างเพื่อที่จะได้มา

มันเสมือนเป็นการสร้างแร งผลักดันให้เราทำทุกอย่ าง เพื่อที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองให้ได้

4. รู้จักความ หิว

เพราะความหิว เป็นบ่อเ กิดแห่งความพย าย าม ทำให้ไม่อย ากกลับไปจน ไม่อย ากกลับไปเป็นแบบเดิม

มันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่กร ะตือรือร้นทำงาน และอย ากถี บตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีมากขึ้น

5.มีเหตุผลเสมอ ในการซื้อ

เวลาจะซื้อ อะไรคิดแล้วคิด คิดอย่างรอบคอบ อีกทำให้เป็นคนประหยัด

และรู้จักค่าของ เ งิ น ทุกบาททุกสตางค์ ที่หามาได้ ด้วยน้ำพักน้ำแร ง

6. ไม่เคยคิดหยุด ที่จะดิ้ นรน

เกิดมาจน ต้องดิ้ นรนทุกๆ ทาง เพื่อเอาตัวรอ ดจากความย ากลำบากนั้นๆ และไม่กลับไปจนแบบเดิม

หากเป็นคนจนที่คิดได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไร ก็จะก้าวข้ามไปได้อยู่แล้ว

อย ากให้คนเราเห็นคุณค่าของความจน อย่าไปมองแค่ภายนอกของเขา แต่จงมองไปถึงตัวตนของเขา

7. ซ่อม มา กกว่า ซื้ อ

คนส่วนใหญ่นั้น พอของพั งก็เลือกที่จะซื้อใหม่ ไม่อย ากซ่อม แต่คนจนจะมีนิสัยรู้จักใช้ ของให้คุ้ม

จะซื้ออะไรแต่ละอย่ าง คิดแล้วคิดอีก ไตร่ตรอง อย่ างรอบคอบ และใช้มันอย่ างคุ้มค่า

8 พย าย าม ทำทุกอย่ าง

ทำทุกสิ่งด้วยตัวเอง ตั้งแต่เด็ กๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัว งานหนัก เบา ก็ทำเป็นหมด

ใครว่าจ้ างให้ทำอะไร ทำหมด ไม่หยุดนิ่งและหาโอก าสในต้นทุ นที่ต่ำ เพื่อทำให้อนาคตข้างหน้าให้ดีกว่าเดิม

ขอขอบคุณ seng-ped