ข้อคิดคติเตือนใจ

เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว กรวดน้ำให้แด่ เทวดาประจำตัว

ในปัจจุบันนี้หลายๆ คน คงเคยไปทำบุญกัน เข้าวัด แล้วเวลาที่เราเนี่ย ไปทำ บุ ญ ตักบาตรหรือถวายสังฆทานอะไรก็ตามแต่

เราอย่ าลืมทำการกรวดน้ำ ทุกๆครั้ง แต่ว่าให้กรวดให้กับเทวดาประจำตัวก่อนนะ แต่บางคนนั้น

ก็กรวดให้กับสั ม ภ เ ว สี ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ วร หรืออื่นๆ อันที่จริงนั้น แล้วควรกรวดให้กับเทวดาประจำตัวเองก่อน

ก่อนที่จะไปกรวดให้ผู้อื่นต่อไป หรือถ้าไม่ทำบุญอ ย า กกรวดน้ำอุทิศอย่างเดียว

ก็ย่อมได้เช่นกัน อีกทั้งยังยังมีบทส วดให้ส วดเสริมบุญบารมี ด้วยนะ

การกรวดน้ำนั้น หลังทำบุญเสร็จนั้น มันคือการตั้งใจ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ที่เรานั้นได้ทำให้แก่ผู้ที่ล่ว งลั บ ไปแล้ว

และพร้อมทั้งริ นน้ำให้ไหลลงพื้นดิน ต่อมาก็เอาไปเทที่พื้นดิน อีกต่อหนึ่ง หรือรดที่โค น ต้นไม้ก็ได้เช่นกัน

และต่อไปนี้ คือ บทส วดก่อนกรวดน้ำ

ท่อง นะโม สาม จบ แล้วส วดบทนี้

นะ โม พุทธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระ อ งค์ โปรดเสร็จม าเป็นประธาน อิ ทัง สัพพะเท วานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้นั้น สำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง ทั้งสิ้น ที่รั ก ษ า ตัว ข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุข จงมีแต่ความสบายกาย

เสร็จแล้ว และจากนั้นก็ให้เริ่ม กร วดน้ำลงดิน แล้วก็กล่าวต่อไป ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ ไปกับ พ ร ะแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พ ย า น

ขออานิสงค์ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ และ สกุล ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งสิ้นนั้น ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลาย ทั้งปวงของข้าพเจ้า

ที่ท่านทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุ กข์ (และในส่วนนี้ ให้พูดเรื่องที่ กำลังเจอปัญหา) ไม่ว่าท่านจะมาจากช า ติ ภ พใดก็ตามแต่

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพ ภูมิใด ข้าพเจ้าขอให้ท่านจงมารับ กุ ศ ล ในครั้งนี้ด้วยเถิด โดยให้มาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าได้ไปแวะ อย่ าเวียนแห่งหนใดเลย

ให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุก ตั ว ทุกตน  ขออานิสงค์ผลบุญที่ได้กล่าวมานี้ โปรดกลายเป็นโภ คทรั พย์ตามที่ท่านปรารถนา ทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ

คือขั้นตอน การกร วดน้ำเสริมบารมีให้กับเทวดาประจำตัว ของเรา ให้กับเจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร

และการจะก รว ดให้กุศลถึงผู้รับ คือกรวดลงดิน แต่หากเราไม่สะดวก ไม่ก็กรวดแบบแห้งก็ได้เช่นกันนะ

ขอขอบคุณ sabuyjaijung