ข้อคิดคติเตือนใจ

6 วิธี เพิ่มเสน่ห์ให้ผู้หญิงดูดี อยู่ไหนใครก็รัก

แม้ความเฟรนด์ลี่ เข้ากับคนได้ง่ายนั้น มันจะสร้างบรรย ากาศและน่าเข้าหาได้

แต่ถ้าคุณวางตัวได้ไม่ดี คนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยอย ากคบหาคุณนัก เพราะงั้น มาปรับเสน่ห์ของคุณก่อน

เพื่อให้ตัวคุณเอง ดูแพ งขึ้น ซึ่งจะต้องทำยังไงนั้น ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

1. ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิด เก็บไว้ในใจบ้างอะไรที่ไม่ดี

นอกจากจะเป็นมารย าททางสังคมที่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้หญิงที่ยึดถือ และปฏิบัติตาม ดูแพงมากขึ้น

นั่นเพราะบางครั้ง คุณก็อาจจะควบคุมทุกอย่างที่คิดไม่ได้ แต่จงจำไว้ว่า ก่อนที่จะพูดหรือแสดงความเห็นนั้น

มันต้องผ่านการกลั่นกรองก่อน เพราะคำพูดบางคำอาจ ทำร้ ายความรู้สึกของคนฟังได้

คุณต้องมองหาจุดกึ่งกลาง ระหว่างการเป็นตัวของตัวเองไปพร้อม ๆ กับ การคำนึงถึงจิตใจ ของคนอื่นๆ ควบคู่กันด้วย

2. พูดตรง แต่ไม่ทำร้ ายจิตใจคนอื่น

อย่าเข้าใจผิดว่า ผู้หญิงที่ดูแพงจะต้องพูดน้อย เรียบร้อย ต้องบอ กก่อนเลยอันที่จริง ผู้หญิงที่ดูแพง

คือ ผู้หญิงที่ใช้คำพูดที่เหมาะสม ไม่อ้อมค้อม ตรง ไม่เสียเวลาในการสื่อสาร แต่คำพูดตรง ๆ นั้น

ก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์และจิตใจของผู้ฟังด้วยนะ อย่างเวลาโด นล้อ

คุณก็ไม่จำเป็นต้องทน แต่จงตอบกลับด้วยถ้อยคำที่สุภาพได้

3. คนที่ดีนั้น ต้องไม่นินทาใครเขา

ผู้หญิงโดยส่วนมากนั้น คือเพ ศที่ชอบจับกลุ่ มพูดคุยกัน บางครั้งอาจมีเรื่องนินทาว่าร้ ายคนอื่นเขา

ลักษณะการวางตัวเช่นนี้ จะทำให้คนภายนอก มองว่าคุณดูเป็นคนไม่ดีเอาได้นะ ไม่น่าเข้าหา

จึงอย ากแนะนำให้ปล่อยผ่าน กลุ่มสนทนาที่ชอบนินทา อยู่ให้ห่างหรือเดินเลี่ ยงออกมา ดีที่สุด

4. เป็นคนดี ควรมีทั้งมารย าท และกาลเทศะ

ถือเป็นลักษณะโดยทั่วไป ที่คนทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามเลยล่ะ เพราะทุกสังคมต่างมีวัฒนธรรมมีมารย าท

ที่ต้องทำตามกันอยู่แล้ว อย่างน้อย ๆ ก็เรื่องของคำพูดแหละ สำหรับผู้หญิงที่อย ากดูดีดูแพง ให้พูดคำว่า

ขอบคุณ และ ขอโทษ ให้ชิน นอกจากคนที่ได้ฟังจะรู้สึกดีแล้ว มันมองเห็นมุมน่าสนใจ ในตัวคุณได้ไม่ย ากเลยด้วย

5. เป็นผู้มีจิตใจดี มีเมตตา และให้เกียรติผู้อื่น

ผู้หญิงบางคนมีความมั่นใจมากไป ทำให้ดูกลายเป็นคนหยิ่ง ฉะนั้น คุณต้องลดความเห็นแก่ตัว

เพิ่มความใจดี และการเห็นใจผู้อื่นเข้าไปด้วย เพราะหากคุณไม่ให้เกียรติใครเขา

นอกจากคนอื่นจะไม่ให้เกียรติคุณ และมันยังทำให้คนภายนอก มองคุณไม่ดีด้วย

ถ้าอย ากเป็นคนสวย ดูดี ดูแพง คุณเพียงแค่คุณปรับบุคลิกภาพ และเข้าหาคนอื่น

ด้วยวิธีการวางตัวที่ เหมาะสม เพียงแค่นี้ ก็สามารถเพิ่มเสน่ห์ให้คุณสวย ดูดี ดูแพง ได้แล้วนะ

6. การมีความมั่นใจ และเป็นตัวของตัวเอง

ผู้หญิงที่มีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจ จะทำให้คุณมีจุดยืนเป็นของตัวเอง น่าเข้าหา ซึ่งความมั่นใจนี้

สามารถแสดงออกได้ผ่านท่าทาง ทั้งการยืน นั่ง เดิน แม้กระทั่งการพูด ซึ่งบุคลิกภาพเช่นนี้

สามารถฝึกฝนกันได้ และรับรองได้เลยว่า คุณจะสามารถสร้างความประทับใจ

ตั้งแต่แรกพบให้กับใครต่อใคร ได้อย่างไม่ย ากเย็นเลย

ขอขอบคุณ s a n o o k