ข้อคิดคติเตือนใจ

6 วิธีเลือกคนรัก ให้รักยืนยาว ไปกันได้

เคล็ ดลั บการเลือกคนยังไงให้ได้ผล หัดที่จะ คัดกรอง คนที่ไม่คู่ควรออกไปจากชีวิตเราดีกว่า ไปดูกันเลย

1. มองคนที่มีชีวิตคล้ายๆ กัน

คนคนนี้ช่างเร้ าใจ หุ่ นดี ดึงดูดใจเกินบรรย าย แต่เขาก็อาจจะไม่ใช่ คนที่ใช่ของเรา ถ้าเราและเขาไม่มีอะไรที่คล้ายกันเลย

ไม่ว่าความสนใจ ความชื่นชอบ หากยังฝืนคบกันไป ความต่างก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้ ง นานวันไปก็ยิ่งสะสม มากขึ้นเรื่อย ๆ

และยังขย ายวงกว้าง จากเรื่องเล็ก เป็นเรื่องใหญ่ ความชอบและการชีวิตที่คล้ายกันเนี่ย

จะทำให้ความรักความผูกพัน นั้นมั่นคงและยั่งยืนในระยะย าว ความแตกต่างกัน

มันอาจจะเร้ าใจในช่วงแรก ๆ นะ แต่ไม่ใช่เนื้ อแท้ของความรักหรอก

2. เลือกผู้ชนะ มิใช่ผู้แพ้

เราจงมองคนที่มีลักษณะของผู้ชนะ คนที่สามารถให้ความสุข ทำให้เราเ จ็ บ ป ว ดน้อย

อย่ าไปเสียเวลากับคนที่เป็นผู้แ พ้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะหมด เพียงครั้งสองครั้งก็ยังพออ้างได้แหละ

ว่าโชคไม่ค่อยดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่หากโชคไม่ดีสักสิบครั้ง อย่างนี้เริ่มทะแม่ ง ๆ ละ ฉะนั้นอย่ าไปเสียเวลากับผู้แพ้เลย

3. มองภาพรวม ไม่ปิ๊ งเพียงบางอย่ าง

เสน่ห์ของคนประเภทที่ดึงดูด ผู้หญิงได้คือ ท่าทางที่เข้มแข็งแมนสุด ๆ บวกกับอุปนิสัย

แบบนี้ละที่สยบผู้หญิง มานักต่อนักแล้วล่ะ แล้วของแบบนี้เป็นแค่สิ่งฉ าบหน้าแค่นั้น

บุคลิก ที่อยู่ภายใต้เสน่ห์ ต่างหากที่เป็นตัวตนของแต่ละคน

เมื่ออย ากได้ความรักที่เสมอต้นเสมอปลาย บุคลิกนี่ละคือตัวบ่ งชี้ ได้ดี

4. มองหาคนหัวใจ ที่อบอุ่น

ไม่รู้เป็นยังไงนะ คนที่เฉยเมยเย็นชา มักจะดึงดูดเราให้เข้าหาเสมอ หรือเป็นเพราะสัญชาตญาณ

ที่ชอบความท้าทายของคนเราหรือเปล่า ฉะนั้นเวลาในชีวิตจึงต้องเสียไปกับคนประเภทนี้โดยเปล่าประโยชน์

และยังได้ความเจ็ บช้ำกลับมา หากอย ากได้ความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ห่วงใย

จึงต้องมองหาคนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ในตัวอยู่แล้ว เพราะการคิดเปลี่ยนแปลงคนนั้น เป็นเรื่องย าก

และเสียเวลาด้วย คนให้เราได้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในตัวแค่นั้น อย่ าไปหวังอะไรมากมายเลย

5. มองคนบุคลิกดี ไม่ขั ดแย้ ง

ทุกคนย่อมชื่นชอบคนที่มีบุคลิกดี บุคลิกบางอย่ างของเขา อาจเข้ากันได้ดีกับบุคลิกบางอย่ างของคุณ

มากกว่าคนใคร คนที่มีบุคลิกขั ดแย้ งคือมักมี ด้านลบในตัวสูง เช่นว่า ความผิดหวังเ จ็ บ ป ว ด

หรืออาจเป็นคนแปรปรวน เมื่อเราอย ากมีความสุขที่มั่นคง สม่ำเสมอและย าวนานละก็ ควรเลือกคน

ที่เข้ากับเราได้ ไม่ใช่มาขั ดแย้ งกับเรา รู้ใจตัวเองให้ถ่องแท้ จะได้นำมาเป็นแนวทางในการพิจารณาคนใ ห้เหมาะสม

6. สำร วจความเร้ าใจ

เคยได้ยินมั้ย สุภาษิตที่ว่า ความรัก ไม่อาจงอกงามได้ถ้าปราศจากความใค ร่ สังเกตดูสิว่า คนๆนี้

เร้ าอารมณ์สามารถทำให้เรารู้สึกฮ๊อตได้มั้ย หากจืดชืดจนกระตุ้ นไม่ขึ้น ขืนลองคบต่อไปความสัมพันธ์

ที่มีก็จะไ ร้ซึ่งความโรแมนติค อย่ างนั้นลอง คบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องยังดีกว่า

แม้คนๆนั้นรวยล้นฟ้าก็เถอะ เรื่องของอ ารมณ์ฮ๊อตนั้น เป็นเรื่องของธรรมชาติ เงินซื้อไม่ได้แน่นอน

ขอขอบคุณ วี นั ส