ความเชื่อ-ดวง

การที่คนเรา ชอบกลางวันหรือกลางคืน บ่งบอกถึงพรสวรรค์ที่มีได้

2. ถ้าชอบ กลางคืน

ชอบกลางคืน สื่อได้ว่า นิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีสิติปัญญาที่ดี เข้าใจอะไรได้ง่าย

ชีวิตจะต้อง ทนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกผู้ใหญ่กดดัน กลั่ นแกล้ ง ถูกเอารัดเอาเปรียบ

เอาความดีความชอบ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องอดทน คุณเองนั้นต้องระวังคือ เรื่องการเชื่อคนง่ายนี่แหละ

บางครั้งฟังอะไรมาก็เชื่อทันที ทั้งที่ยังไม่ไตร่ตรอง ถ้ารอบคอบสักนิด เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะบรรลุได้ไม่ย าก

แต่ต้องขอเตือนว่า อย่าเล็ งผลเลิศกับเรื่องการงาน การเงิน แค่ได้ทำ เดี๋ยวเงินจะตามมาเอง

บุคลิก บางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นคนช่างพูดช่างคุย แต่ก็มีหลายๆ ครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อย ไม่ต้องการที่จะพูด

ไม่อย ากเอาใจใคร ต้องเป็นคนที่คุณสนิทด้วยเท่านั้น จึงจะยอมพูดสิ่งที่อยู่ในใจจริงๆ ให้ฟัง

อารมณ์ คุณใส่ใจความคิดและสายตา ที่คนรอบๆ ข้างมองคุณ และเสียใจกับอะไรเล็กๆ น้อยๆ จนสะสมอยู่ภายในใจไปนานๆ

และแม้ว่าคุณจะโกรธ ก็กลัวจะไปกระท บถึงคนอื่น ต้องเป็นคนหรืออะไรที่แย่มากๆ จึงทำให้ความโกรธ ของคุณแสดงออกมาได้

พรสวรรค์ คุณเป็นคนเรียนรู้เร็ว เป็นคนที่รับมือกับสิ่งต่างๆ ได้ดี ประเมินสถานการณ์และตอบโต้ได้ทันที

คุณรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ชัดเจนกว่า เหมาะสมกว่าผู้อื่น เวลาคุณต้องเผชิญหน้า กับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ

คุณก็จะมีป ฏิ กิ ริ ย าตอบสน อ ง แบบเดียวกันนี้ ซึ่งถือว่าเนี่ย เป็นพรสวรรค์ของคุณที่ดีเชียวล่ะ

1. ถ้าชอบ กลางวัน

เป็นคนมีพลังแฝง มีเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นผู้บั งคับบัญช า เพื่อนพ้อง ผู้หลักผู้ใหญ่

พี่น้อง หรือแม้แต่คนที่เคยเจอครั้งแรก ต่างก็หลงเสน่ห์คุณ คุณเป็นคนสุภาพ โรแมนติก ชอบความสวยความงาม

รักความยุติธรรม คุณเข้ากับคนได้ทุกระดับ จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน คุณโน้มน้าวคนเก่ง เป็นนักพูดที่ดี

ชอบการต่ อ สู้ ชอบเอาชนะทุกสิ่ง พึ่งพาลำแข้งของตัวเอง แล้วคุณจะมีความภูมิใจกับมันมาก

บุคลิก เป็นคนที่มาดดี ไม่ว่าจะต้องเข้าไปในสิ่งแวดล้อมไหน เจอคนใหม่ๆ คุณก็ยังคงมาดของคุณไว้ได้

ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณพูดเก่ง มีความมั่นใจ และน่าเชื่อถือ มันคือเสน่ห์ที่มี โดยธรรมชาติของคุณเอง

อารมณ์ เป็นคนประนีประนอม ไม่โกรธอะไรใคร ไม่ชอบการใช้อารมณ์ แต่หากเจอคนที่แย่มากๆ

คุณก็สามารถ ร ะเบิ ด ออกมาได้เช่นกัน ฉะนั้นอย่าไปกระตุ้ นคุณเป็นอันขา ด ไม่งั้นเขาคนนั้นจะต้องจดจำไปทั้งชีวิตเลยล่ะ

พรสวรรค์ ความมีสมาธิความสามารถในการสังเกต วิเคราะห์อันน่าทึ่ ง คุณเป็นคนที่ต้องมั่นใจจึงจะลงมือทำสิ่งนั้น

คุณก็เลยจัดการทุกอย่างได้อย่างรวด เร็วและถูกต้อง แล้วคุณยังมีความสามารถในการคิด สัญชาตญาณที่แม่น

ทั้งยัง คิดอะไรเจ๋งๆ ออกมาได้มากมาย ในขณะที่เดิน ซึ่งนี่แหละ พรสวรรค์ของคุณ