ข้อคิดคติเตือนใจ

4 วิธี ของคนฉลาด ที่เงียบไว้ดีกว่าพูดเยอะ

1. อย่ าหยุดที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า

โลกหมุนไปทุกวัน เวลาไม่เคยรอใคร ฉะนั้นหากไม่อย ากเป็นบุคคลที่ เดินถอยหลังหรืออยู่กับที่

เราก็จงอย่ าหยุดพัฒนา และจงผลักดันตัวเองให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นกว่าเดิม ที่มีผลดีต่อชีวิต

ทำให้เรารู้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัปเด ตเรื่องราวอยู่เสมอไงล่ะ

2. หยุดเพ้อ แล้วเริ่มลงมือทำซะ

จงตื่นจากความฝัน ที่วาดไว้ในจินตนาการแล้วลุกขึ้นมาสร้างให้กลายเป็นจริงดีกว่า

เพราะหากยังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อ ไม่ลงมือลงแร งทำอะไรอย่ างจริงจัง

แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝัน จะสำเร็จ ถ้าอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาด จะต้องไม่มัวแต่มานั่งพูด

พร่ำทำให้เสียเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มันจะดีกว่านะ

3. คิดให้มากเข้าไว้ ดีกว่าพูด

คนฉลาดเขาต้องรู้จักคิดก่อนพูดเสมอ เพราะมันเป็นตัวสื่อถึงนิสัยใจคอ พฤติก ร ร มและพื้นฐานต่าง ๆได้

ว่าคุณเป็นคนแบบไหน ฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนที่จะพูด มันเลยมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณ

ได้รับโอกาสดี ๆ อีกมากมายในชีวิต ถ้าคุณรู้จักใช้คำพูดให้เป็น คิดก่อนพูดเสมอ

4. เก็บข้อมู ล รับฟังสิ่งใหม่ ๆ เสมอ

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดี และมีมารย าท และยังทำให้คุณ

รู้ข้อมู ลข่ าวสารใหม่ ๆ เสมอ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้คุณรู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังสามารถนำสิ่งต่าง ๆ นั้นมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ หรืออาจ ส่ ง ต่ อ คนรอบข้างได้อีกด้วย

ขอขอบคุณ startconcept