ข้อคิดคติเตือนใจ

คนที่เราไม่ควร เอาชนะเขา เพราะไม่มีประโยชน์อะไร

การอยู่ในสังคม ที่คนมากมาย ก็มักจะเจอคนมากมาย หลากหลายนิสัยต่างกันไป

ทั้งที่ในแบบที่เราชอบ และในแบบที่เราไม่ชอบ คนประเภทใด กันที่เราควรอยู่ให้ห่าง

อย่ าพย าย ามไปเอาชนะคนเหล่านี้ เพราะถึงอย่ างไรคุณ ก็ไม่มีวันชนะ ปล่อยเขาไป เราอยู่ให้ห่างจะดีกว่า

1. คนว่าตัวเอง เหนือตลอด เป็นการมองว่าตัวเองดีกว่าใคร ติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดีกว่าเขา ตัดสินโดยมีความลำเอียง

คนที่ ไ อ คิ ว ต่ำจะรับอะไรได้ย าก ไม่เหมือนพวกฉลาดที่พร้อมจะเข้าใจ ทำอะไรให้ใครช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผล

มันไม่มีประโยชน์อะไรหากต้องเถียงกับคนโ ง่ ถ้าต้องคุยก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็ นก็พอ

ไม่ก็หยุดได้ก็หยุดดีกว่า อย่ าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะไม่มีวันชนะเขา ปล่อยให้เป็นไปตามก ร ร มดีกว่า

จะใช้เหตุผลอะไรมาให้ดูก็คงไม่สนใจ มีแต่เราเองจะเสียอารมณ์เอง ด้วยเอาเป็นว่าขอไม่เจอดีกว่านะ เหนื่อย!

2. คนก้ าวร้ าว กลบเกลื่อน คนที่ฉลาดน้อย ก็มักจะก้ าวร้ าวมากกว่าคือ เมื่อไหร่ที่คุมสถานกาณ์ไม่อยู่

ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรไม่เป็นดังใจก็ตาม จะมีอ าก ารโ มโ ห ก้ าวร้ าวกลบเกลื่อน หวังสยบให้จบข่ าวไป ได้ไวเท่าไหร่ยิ่งดี

3. คนคิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว คือยังคิดว่าตัวเอง ถูกตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูก

สังเกตุได้ ว่าเวลามีอะไรที่ ขัดแย้ งจะเถียงเอาชนะไม่มีฟังชาวบ้านเขาเลย ใช้ตรรกะวิบัติ ไปเรื่อย

4. โยนความผิ ดเก่ง คนธรรมดาเมื่อทำผิด ก็จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรียน

แต่หากทำผิ ด โยนความผิ ดให้คนอื่น แล้วไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไง อย่างนั้นเรียกว่า ‘โ ง่’

ขอขอบคุณ gangbeauty