ข้อคิดคติเตือนใจ

7 ผล ก ร ร ม คนที่คบแฟนคนอื่น นอกใจคนรัก

1. ไรซึ่งเกียร และชื่อเสียงหรือแม้แต่การยอมรับ คนที่นอกใจไปเลือกคบคนอื่น ทั้งที่ตัวเองมีคู่แล้ว

แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีสวยงามมากแค่ไหน แต่ลึกๆข้างในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างเสมอ

มีแต่คนพูดถึงในทาง ที่ไม่ดี ต่อหน้าแม้ใครๆจะทำดี แต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ า ยอยู่เสมอ

ไม่สามารถทำงานที่มีเกียรได้ ไม่เจริญ ทำได้ไม่นานก็มีเรื่อง ให้คนรอบข้างรั งเกี ย จ

2. เมื่อชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ ก่อนต ๅ ย ระยะนึงจะนึกถึงแต่ก ร ร มชั่ วที่ทำการนอกใจไว้

จากความเป็นคนไปก็มีแต่ น ร ก และความเป็นเ ป ร ต ต้องทน ท ร ม า น ไปนานแสนนาน ตามผลก ร ร มที่ได้กระทำไว้

ยิ่งถ้าคนที่เรากระทำ ผิ ด บ าปครั้งนี้ด้วย เขาผู้นั้นเป็นคนที่ดีมีศิลธรรม

ผลของบ าปก ร ร มก็จะยิ่งหนา และย าวนานมากขึ้น

3. ถ้าเป็นคนลั กกินข โ ม ยกิน แล้วล่ะก็ นอกใจนานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ

จากที่เคยกล้าหาญ มีความมั่นใจสูง จิตใจแน่วแน่ก็เสื่ อ มลงเรื่อยๆ เป็นคนระแวงอะไรง่าย

หัวเสี ยง่าย กังวลมันซะทุกอย่าง กลัวคนจะทำร้ า ย แม้มีเงินทองมากมายแค่ไหน

ใส่เครื่องประดับดีๆ ภายนอกดูดี แต่หัวใจกับโทร ม ลงไปทุกวันๆ

4. ขณะที่ยังมีชีวิต ก ร ร มที่ได้สร้างไว้ จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รัก

เมื่อมีคนรักเมื่อไร ก็มักถูกคนอื่นแย่งไป ไปรักใครได้ไม่นานหรอก

ก็ต้องมีอันต้องแยกจากกันไป ช้ำใจอยู่ร่ำไป

5 โ ร คเยอะ ป่ ว ยบ่อย ไม่น่าเชื่อ คือเรื่องโ ร คภัยโดยเฉพาะโ ร คลับๆ

ที่เกี่ยวกับอ วั ย ว ะ เ พ ศ มันมีกันแถบทุกคน จากผลก ร ร มนี้ ต่างกันแค่มากหรือน้อยเท่านั้น

6. มีเส้นทางชีวิตอันแสน ตกตํ่ า ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่มีใครเหลียวแล พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ

7. บุตรบริวาร ไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่าเมื่อเขาคนนั้นมีลูก ก็จะได้ลูกเ ว รลูกก ร ร ม ที่คอยนำแต่ความเดือ ดร้อน

มาให้อยู่เสมอ จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มี มีแต่นำความเสี ยหายมาให้เสมอ

ขอขอบคุณ alljow