ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อเราเข้าใจชีวิต ความสุขก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

ถ้าวันใด เราไม่สามารถทำให้ความสุขเล็ก ๆ ให้เกิดในชีวิตเราได้ รอแต่คนอื่นหาความสุขมาให้

คุณเองก็เป็นคนที่น่าสงสาร คำว่าความสุข คำสั้น ๆ เรียบง่าย แต่ทุกคนต่างมองว่าทำย าก

วันนี้เรา จึงอย ากนำเสนอ ทักษะการมีความสุข ใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุข ให้กับท่านผู้อ่ านทุกคน

1. แม้ได้สิ่งที่ต้องการแล้ว

คุณจะมีความสุขแค่วูบเดียว จากนั้นจะลดลงไป แล้วคุณจะหันไปไขว่คว้า

และทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่ได้ต่อไป มันจะเป็นเช่นนี้ วงจรไม่รู้จบ

2. คนเรา มักจะอยู่ใกล้คนมีความสุข

หากคุณเป็นคนที่ชอบบ่นแต่ปัญหาตน มองแต่ด้านร้ าย คนอยู่ใกล้ ๆ

ประส า ทจะกิน แล้วท้ายที่สุด จิตใต้สำนึกของพวกเขา จะสั่งให้ค่อย ๆ ห่างคุณไปแบบไม่รู้ตัว

3. ทำตัวให้เป็นเครื่องผลิ ตความสุข

คนที่ศีลเสมอกัน จะดึงดู ดคนแบบเดียวกันมา และคนมีความสุข เหมือนกันจะถูกดึงดู ดเข้ามาหาคุณ

4. ใส่ใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว

ตราบใดที่คุณโฟกัสแต่สิ่งที่ยังไม่มี คุณจะไม่มีวันเจอความสุข ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณ มี

หรือไม่มีอะไร แต่อยู่ที่สิ่งที่ คุณเป็นคนอย่างไร เป็นคนที่โหยหาแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่

จนละเลยไม่สนใจคุณค่าของสิ่ง ที่มีอยู่ในมือว่ามันคือความสุขเช่นกัน

5. อย่ามัวรอ ให้คนอื่นยื่นความสุขให้คุณ

คนที่รอความสุขจากคนอื่น คือ น่าสงสารที่สุด รู้มั้ยว่า ความสุขนั้นสร้างเองได้

โดยที่เราไม่ต้องรอเงื่อนไขใด ๆ และไม่ต้องรอใครๆ ดังนั้น เปลี่ยนความคิดซะใหม่

6. การมองโลกในแง่ดีและความสุข

เป็นโร ค ติดต่อ ให้อยู่ใกล้คนเหล่านี้ไว้ เพื่อรับ และจงแพ ร่ กระจ ายความสุขเพื่อให้คน

7. ความสุขเป็นทรัพย ากรที่ไม่หมด

ดังนั้น ไม่ต้องกลัวคนอื่นแย่งความสุขไป ทุกคนสามารถมีได้ เท่าที่ใจเราต้องการ

8. ปกติแล้ว ความสุขมักอยู่ตรงหน้าคุณ

เช่น แอร์เย็น ๆ วิวสวย ๆ อาหารอร่อย ๆ แต่ใจคุณมันกลับไปคิดเรื่องอื่นๆ

ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขขึ้นมา แล้วก็มาบ่นว่า ชีวิตไม่มีความสุขซะเลย

9. พื้นฐานของการมีความสุข

มันก็คือการชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองมี หากคุณนึกข้อดีในชีวิตคุณไม่ออก ไปถามคนอื่นดูสิ

10. ตราบที่คุณยังเป็นคนธรรมดาๆ

คุณจะเจอความทุกข์เรื่อย ๆ หัดเป็นคนมองโลกในแง่ดีบ้าง มองหาประโยชน์

ทุกครั้งจากเหตุการณ์แย่ ๆ ให้มันเป็นสิ่งที่สอนเรา แล้วคุณจะมีกำไรชีวิตมากกว่าใครๆ

11. การบ่น เรื่องที่ไม่ดี

เรื่องเช่นนั้ มันไม่ได้ช่วยให้คุณสบายใจขึ้น กลับกัน มันจะทำให้แย่ลง

เพราะการเอามาเล่าใหม่ เป็นการฉ ายภาพนั้นซ้ำ อยู่ในหัว วนไปมา

12. จงมองโลกในแง่บวกเป็นทักษะ

คือคุณสามารถ “ฝึก” ที่จะเป็นคนมีความสุข และมองโลกในแง่บวกได้ด้วยตัวเอง

13. ความสุขปลายทาง เป็นแค่เพียงมาย า จงมองหาความสุขที่แท้จริง ที่มีอยู่ระหว่างทาง