ข้อคิดคติเตือนใจ

บันได 9 ขั้น ที่นำพาชีวิตเรา ออกจากความจน

ขั้นที่ 1 คิดว่าทำงานคือการสร้างทักษะ

ไม่ใช่ทำไปวัน ๆ คนอย ากรว ยหลายคนเปลี่ยนงาน เพราะต้องการได้เงินที่ดี แต่คนรวยรู้ว่าการทำงานนั้น

ไม่ใช่แค่เรื่องเงินโดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ มันเป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากลายเป็นคนรวย

หากจะเป็นคนรวย ก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้อนาคตเก่งงาน ไม่ใช่นึกถึงแต่เงินอย่างเดียว

ขั้นที่ 2 เลิกอยู่อย่ างสบาย ลำบากบ้างก็ดี

นั่นเพราะใครหลายคนต่างก็ชอบควา มสบาย จะมีใครบ้างพอมีเงินแล้วไม่ใช้ล่ะ คนอย ากรว ยชอบทำงานสบายๆ

นั่นก็เพราะ ปลอดภัย หลายคนคิดว่า การทำงานสบายมันแสนสุขใจ จริงๆแล้วคนรวยจะคิดว่าความท้าทายใ นการทำงาน

ต่างหากที่เป็นความสุขของเขา การที่ได้ทำสิ่งใหม่ ๆที่ไม่เคยทำ มันมีความเสี่ ยง แต่ความเสี่ ยงเล็กๆน้อย ๆนั้น

จะช่วยให้เราสร้างความร่ำรวย และได้รับผลตอบแทน ที่มากกว่าเดิม จงก้าวออกจากโซนของตัวเอง

ไม่ต้องกลั ว เพราะหากคุณไม่เคยล้มเหลว แสดงว่าคุณยังพย าย ามไม่มากพอนั่นเอง

ขั้นที่ 3 อย่าไต่บันได แต่ให้เป็นเจ้าของบันไดซะเอง

ส่วนมากแล้ว ทุกคนที่ทำงาน ก็เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เชื่อว่าจะได้มีร ายได้มากขึ้น กลับกันเหล่าคนรวย จะเป็นเจ้าของธุรกิจ

ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้า ของ ตำแหน่งงาน เขาคือเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากรวย ทำงานจนหัวหมุน

คนรวยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคนมา ทำงานเพื่อช่วยให้สร้างร ายได้ให้เขาเพิ่มขึ้นไงล่ะ !

ขั้นที่ 4 สร้างร ายได้เพิ่ม

คิดดูสิว่าถ้าคุณมีร ายได้ปีละ 1 ล้านบาท คุณจะใช้ทำอะไรบ้าง คนรว ยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไป

กับสิ่งของที่ไม่สร้างมู ลค่ าเพิ่ม พวกเขามักลงทุ นใน สินทรัพย์ ที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ให้ตนเอง

คุมรายจ่ายให้ต่ำกว่าร ายได้ ไม่ซื้อของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังซื้อ จำไว้เลยว่าเมื่อมีร ายได้เพิ่ม

แต่รายจ่ายเพิ่มตาม ไม่ใช่เรื่องที่ดี มันหมายถึงคุณนั้นถัง แ ต ก

ขั้นที่ 5 หาร ายได้ให้มากกว่า การเก็บออม

ออมก็เป็นเรื่องสำคัญ และการลงทุ นนั้นสำคัญกว่าแต่การหาร ายได้มันทำให้เกิดทั้งคู่ได้ หลายๆ คนคิดว่าแค่การเก็บออม

หรือการล งทุ น ก็เพียงพอ แต่เราต้องหาร ายได้ ให้มากขึ้นด้วยนะ คนรวยเข้าใจจุดนี้และสร้างหนทางเพื่อหาร ายได้

โฟกัสไปที่การหาร ายได้ เพิ่มไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือลงทุ นหรอกนะ

ขั้นที่ 6 สะสมเงินทอง ดีกว่าสิ่งของ

คนอย ากรวยหลายคนสะสม บ้าน รถ ส่วนคนรวยจะต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่า การที่คนอย ากร่ำรวยนั้น

สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งซื้ อของมากเงินของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของมากขึ้น

หยุดซื้อของและให้ความสำคัญ กับการประหยั ด หรือการออมบ้าง ไม่ก็การลงทุ นในเงินที่เราหามาได้

จะดีกว่านะ ดีกว่าที่เราจะไปซื้อ สิ่งที่มันมู ลค่ าลดลงเรื่อยๆ มาสะสม

ขั้นที่ 7 ศั ต รู ตัวของการลงทุ น

คนรวยและคนอย ากรวย แตกต่างอย่างชัดเจน คนอย ากรวยใช้เงินเพราะอารมณ์ ในทางกลับกันคนรวยนั้น

ใช้เงินเพราะเหตุผลที่ต้องการจะใช้ คือการควบคุมอ ารมณ์ของตัวเอง เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุให้เราซื้อของแพ ง

และ ขายของถู ก เพราะฉะนั้น จึงทิ้งอารมณ์ไปซะแล้วใช้เงิน ด้วยเหตุผลที่เหมาะสม คุณจะมีอนาคตที่สดใส

ขั้นที่ 8 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น ลงมือทำมัน

คนอย ากรวย เองก็มีเป้ าหมาย แต่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนรวย กับคนอย ากรวยแตกต่างกัน

คนอย ากรวยสร้างเป้าหมาย ที่ปลอ ดภัยและทำได้ง่าย แต่คนรวยจะสร้างเป้าหมาย จากความตั้งใจ

ที่บางทีอาจเป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลก แต่พวกเขาเรียนรู้และลงมือ ทำเพื่ อที่จะบรรลุเป้าหมาย และถามตัวเองว่า

คุณทำได้แค่นี้หรือทำได้ มากกว่านี้ แต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะ ลงมือทำมันด้วยล่ะเพราะถ้าไม่ลงมื อทำ มันคงเป็นแค่ การเพ้อฝัน

ขั้นที่ 9 สร้างหนทางร วย กระจ ายงาน

ทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงที่เราวาดฝันไว้ ไม่ว่านั่นคืออะไรก็ตาม

คุณก็ต้องทำงาน แต่ปัญหาก็ คือการทำงานหนักเพียงคนเดียวแทบ จะไม่ทำให้คุณรวย การกระจ ายงาน

ตั้งแต่การจ้ างคนภายนอก มาทำงานไปจน ถึงการลงทุ นและยิ่งคุณกระจ ายงานได้มากก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัส

ในสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ เรื่องชีวิตของคุณเอง จงคิดแบบคนรวย และทำเหมือนที่คนรวยทำ