ข้อคิดคติเตือนใจ

50 ปีไปแล้ว จงพูดกับตัวเองเช่นนี้ทุกวัน ชีวิตจะเป็นสุข

1. อายุปูนนี้ ควรเข้าใจให้ถ่องแท้ อย่ าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้า

แต่จงแข่งกันที่ความดี แข่งกันมีสุขภาพที่ดีต่างหาก อย่ าแก่งแ ย่ ง ยศฐาอำนาจเลย

เวทีนี้มีขึ้นมีลง ถ้ามีความสามารถก็แสดงออก แต่อย่ าแสดงทุกเวลา

เหมือนที่คุณหญิงจำปาบอกศรีปราชญ์ว่า “ทำดีได้ แต่อย่ าเด่น เพราะมันจะเป็นภั ย”

2. โลกนี้ไม่มีใครโ ง่ มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่ เราอย่ าไปคิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใครๆ

ถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้ อ ย กว่า อย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะ อย่ าเบ่งให้มันมากนักนะ

3. อย่ าหวังว่า คนอื่นต้องยื่นความสะดวกให้ อย่ าหวังว่าต้องได้รับความเห็นใจจากใครๆ

อายุไม่มากแล้ว ทำตัวให้เขาเคารพ ถ้ากอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่องควรทำตัวเองให้มีคุณค่าพอ

4. บนใบหน้าที่สวยหล่อ เขาก็เคยร้องไห้เหมือนกัน แม้ให้สนิทชิดเชื้ อกันอย่างไร

เขาก็เคยท ร ย ศ หั กหลังกันมาแล้ว แม้ตำแหน่งมีเกียรติและโดดเด่นมากขนาดไหน

เขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนัก อย่ าฝ่ าฝื นว่ามันต้องคู่เราไปจนวันต ๅ ย

5. เงินทองเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่ าหาจนไม่มีเวลาพักผ่อน อย่ าคิดว่าต้องหาไว้มากๆ เผื่อวันนึงต้องต ๅ ย

แล้วลูกๆ และคนข้างหลังจะอยู่ยังไง เรื่องนี้ไม่ต้องคิด ข่ าวพี่น้องฆ่ ๅกันต ๅ ย ก็เพราะทรัพย์สมบัติ ของพ่อแม่ที่หาไว้นี่แหละ

ทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์บ้าง มัวหาเงิน ควรต้องใช้เงินให้เป็นบ้างหามาแต่ไม่ยอมใช้ พอวันใดใกล้ต ๅ ย จะกลายเป็นหวงสมบัติ

6. ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อน บุตรธิดา คนรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงพูดกับตัวเองว่า ไม่มีใครผิดต่อใครทั้งนั้น

ไม่มีใครเป็นคนทิ้งใครไป เพราะในขณะที่คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นผิ ด ฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิ ดเช่นกัน

มันก็แค่ใครเข้าใจใครเท่านั้น ไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป โอบอุ้มให้อภัยได้ก็ต้องทำ

เราจงเข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากแม้มันจะย ากที่จะเข้าใจ เพราะสุดท้ายใจของคุณเป็นของคุณ

คนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทนทุกข์พร้อมๆ กับคุณได้หรอกนะ

7. ไม่มีใครไม่เคยกรำทุ กข์ คุณหน้าดำคร่ำเครี ย ดหาเลี้ยงครอบครัว

คนอื่นเขาก็หาเลี้ยงครอบครัวเช่นกันกับคุณ คุณร้องไห้เมื่อพ่ายแพ้ เขาก็ร้องไห้ในวันที่ล้มเหลว

คุณหัวเสียกับลูกน้อง เขาก็หัวเสียกับเจ้านายเช่นกัน ฉะนั้น อย่ ามัวคิดว่าตัวเองทุกข์เพียงคนเดียว

วันใดที่เจอทุกข์ คุณจงเลือกที่จะยิ้ม โลกก็จะยิ้มและสดใสให้กับคุณ

8. คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่านเรื่องราวมากมาย ผ่านทุกข์ผ่านสุข ผ่านร้อนผ่านหนาว

ผ่านความขัดแย้ ง ผ่านความผิดหวังสมหวังมามาก เมื่อยืนหยัดมาได้ขนาดนี้

จงหันย้อนกับไปดูวันวานที่น่าจดจำหลายสิ่งน่าขบขันและหลายสิ่งยังค้างคา

จงทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อมเกิดวาสนา ปล่อยวางได้ใจย่อมเป็นสุข

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์