ความเชื่อ-ดวง

คิดว่าผู้หญิงคนใด อายุมากที่สุด จะสื่อถึงนิสัยลึกๆ ของตัวคุณได้

หมายเลข 1

ภายนอกเป็นคนสบายๆ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างมาก มีความตั้งใจเต็มเปี่ยม ทำงานหนัก

นิสัยภายใน เป็นคนชอบประนีประนอมไม่ชอบหั กกับใคร เป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แม้ว่าจะไม่ชอบทำก็พย าย ามจนสำเร็จได้

รักความยุติธรรม ใจอ่อน แม้ว่าจะเ จ็ บ ป ว ด แต่ถ้าอีกฝ่ายมาขอโทษ ก็อดไม่ได้ที่จะให้อภัย เป็นคนเซนซิทีฟ ให้อภัยคนอื่นง่าย

หมายเลข 2

ภายนอก ไม่ชอบให้ใครเห็นความอ่อนแอ ดูเป็นคนมองโลกในแง่ดีเผชิญหน้ากับปัญหาได้ทุกอย่าง ใครดีด้วยจะตอบเป็นคนที่ไว้ใจได้

นิสัยภายใน ตัวตนจริงๆ ของคุณให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าตนเอง กลัวจะไปสร้างความเดื อ ดร้อนให้ใคร

ไม่ว่าอะไรก็ทำเองหมด อารมณ์ขึ้นๆลงๆ จะเก็บเรื่องราวต่างๆ ไว้ในใจ ท่าทีภายนอกเหมือนไม่สนใจอะไร แต่ในใจอึ ดอั ดมาก

หมายเลข 3

ภายนอก คนอื่นที่มอง คือดูเป็นคนเข้ากับคนย าก ดูเป็นคนรักสันโดษ จริงๆแล้วดีกับเพื่อนมาก เป็นคนมีความรับผิดชอบ

มีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่กลัวที่จะต้องเสี ยสละใดๆ นิสัยภายใน ลึกลับ อย ากให้คนอื่นเข้าใจจิตใจตัวเอง ชอบความสมบูรณ์แบบ

ไม่ว่าเรื่องใด ก็จะทำให้ดีที่สุด หากยังไม่เชื่อใจ ก็จะรักษาระยะห่าง เอาไว้ก่อน

หมายเลข 4

ภายนอก มีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบ เฉลียวฉลาด ผู้คนเคารพคุณ หลายๆ ครั้งที่เวลาเ จ็ บ ป ว ดคุณจะไม่ทำให้คนอื่นรู้

แต่คนรอบข้างเขามองออก เป็นคนพึ่งพาได้ หากขอร้องให้ทำอะไรจะไม่ปฏิเสธ

ดูเหมือนเป็นคนเย็นชา แต่จริงๆ ข้างในเป็นคนอบอุ่น อ่อนโยน กับคนที่ไม่สนิทจะเว้นระยะห่าง

นิสัยภายในมักจะทำท่าว่าเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วในใจกำลังอ่อนแอเป็นคนที่อะไรๆก็เก็บไว้ในใจ

หาคนที่เข้าใจได้ย าก ก็เลยมีเพื่อนน้อย เป็นคนค่อนข้างขิ้เกี ยจ ก็เลยชอบใช้วิธีฉลาดๆ ทำสิ่งต่างๆ

ทะนุถนอมเพื่อนที่อยู่ข้างกาย กล้ารักกล้าเกลี ย ด แล้วถ้าใครที่คุณไม่ชอบ คุณก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเลย

หมายเลข 5

บุคลิกภายนอก เป็นคนที่ยิ้มเก่ง เรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ทำให้คุณยิ้มได้ ถ้าคุณมีความรู้สึกอะไรจะแสดงออกบนใบหน้า

ให้คนอื่นได้รับรู้เองโดยไม่ต้องพูด ตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนที่เย็นช าไปสักหน่อยแต่เป็นคนที่มีเหตุผล ไม่ชอบกันถูกต่อว่า

ตัวคุณเองนั้น มักจะชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่กับเรื่องของตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะจั ดการปัญหาได้

ในเรื่องของความรักเป็นที่หนึ่ง เป็นคนที่ซื่อสัตย์มาเสมอ แต่มักเจอสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอ

นิสัยภายใน ไม่ชอบให้ใคร ดู ถู ก นับถือในตัวเองมาก คิดแทนคนอื่นเสมอมักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครๆ

ขิ้ลืมไม่จดจำอะไรที่ทำให้ตัวเองคั บแค้ นใจ หากไม่ได้เกินลิมิตของคุณคุณก็จะมองผ่านอย่ างไม่สนใจ

นอกจากว่าจะเป็นคนสนิท ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถมองเห็นข้อดีของคุณได้เลย