ข้อคิดคติเตือนใจ

6 เสน่ห์ ของการเป็นหญิงเก่ง พวกเธอจะคิดโดยมีสติเสมอ

1. ไม่นินทาใครต่อใครหรอก

เป็นคนช่างเจรจากับคนขิ้นินทาเนี่ยมันต่างกันนะ คนช่างเจรจา คือผู้ที่มีวาทศิลป์ พูดให้ถูกกาลเทศะ แต่ว่าคนขิ้นินทๅคือคนที่

พูดเพ้อเจ้อไ ร้สาระไปวันๆ นับเป็นการลดเสน่ห์ของตัวเอง ซ้ำร้ า ยหากสิ่งที่พูดต่อ ๆ กันไป ไม่ใช่เรื่องจริง ความน่าเชื่อถือ

ที่ตนเองมีก็จะลดลงไป ใครที่คิดว่าตนเอง กำลังนินทาผู้อื่นอยู่  ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยกันแล้วนะ

2. เธอคือนักสื่ อส ารมือฉมัง

ที่เก่งกาจและมีความคิด เป็นระบบและชัดเจนด้วยโดยความคิดเหล่านี้ จะถ่ายทอดผ่านคำพูดของเธอ

อันเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ผู้ที่มีบุคลิกอย่างนี้ ย่อมดูมีเสน่ห์มากกว่า คนที่พูดไม่ได้ศั พท์ ไม่รู้เรื่องเป็นไหนๆ นะ

3. มีความสง่างามและมีความมั่นใจมาก

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ เธอไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีหน้าตาสวย สมบูรณ์แบบไปทุกด้าน แต่คือคนที่มีความมั่นใจ

รู้จักที่จะมองข้ามจุดด้ อ ยของตัวเองและดึงจุดเด่นออกมาใช้ รู้จักวางตัวอย่างสง่างาม รู้จักเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ที่มันเหมาะสม ซึ่งก็มีส่วนช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเองได้ไม่น้อย

4. เป็นคนที่ รวยรอยยิ้ม

รอยยิ้มนับเป็นตัวช่วยสร้างเสน่ห์ได้ดีเลยล่ะ โดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อ เพราะเราสามารถสร้างขึ้นเองได้ รอยยิ้มเป็นเสมือน

มิตรเมื่อคุณเดินผ่านไปตามท้องถนน เห็นผู้หญิงที่สีหน้ายิ้มแย้ม กับผู้หญิงที่ทำหน้าตาบึ้งตึงไม่ว่าใครก็คงเลือกทักทายผู้หญิง ที่ยิ้มแย้ม

ลองเปลี่ยนตัวเอง ให้ยิ้มแย้มทุก ๆ วันเพียงแค่นี้ก็ดูมีเสน่ห์ดึงดูด ผู้คนรอบข้างได้แล้วนะ

5. รู้จักควบคุม อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ เมื่อเสี ยใจ เธอจะไม่ฟูมฟายเมื่อดีใจก็ไม่กระโดดโลดเต้นเกินงาม เพราะการกระทำอย่างนี้

แสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถ ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกได้ ผู้หญิงที่มีเสน่ห์เธอมักเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นเมื่อพวกเขาทุกข์ใจซะมากกว่า

6.ไม่เรียกร้อง ความสนใจใดๆ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ เธอมักไม่เรียกร้องความสนใจ โดยการโอ ดคร วญ หรือเผ ยเรื่องราวของตัวเองในพื้นที่สาธารณะ

เพราะว่าบางเรื่องอาจทำให้ผู้อื่นมองคุณในด้านลบได้ จงใช้ชีวิตให้เป็นเสมือนด อ ก ไม้ป่าลึกลับ น่าค้นหาที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์