ข้อคิดคติเตือนใจ

4 นิสัย คนรวยมีเหมือนๆกัน ที่คุณก็ทำได้

การที่คนเราจะมี ร ายได้สูงกับร ายได้น้อย เขามีลักษณะนิสั ยที่เหมือนหรือต่างกันยังไง

วันนี้เรามี 4 อุ ปนิสัยที่คนร ายได้สูงมี ไปดูกันว่า จะเป็นยังไง

คนที่มีร ายได้สูง ส่วนมากคิดเรื่องงานในวันหยุ ด

ในข้อนี้ หลายท่านอาจไม่เห็นด้ วย วันหยุด ต้องเป็นวันหยุดสิถึงจะดีใช่มั้ยล่ะ แต่การคิดถึงงานนั้นเป็นการคิดแบบสร้างส รรค์เอาไอเดีย

ที่ตัวเองได้จากการท่องเที่ยวที่ต่างๆ หรืออ่ านหนังสือเล่มใหม่ๆมาใช้ในงานที่ตัวเองทำอยู่ วันจันทร์ที่จะถึงจึงกลายเป็นวันในการร ะ เ บิ ด พลังไงล่ะ

คนที่มีร ายได้สูง วางแผนการใช้เวลาล่วงหน้า หนึ่งอาทิตย์เสมอ

เค้าจะรู้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ต้องทำอะไร ยังไง วันไหนบ้าง ต่างกับคนร ายได้น้อย

ที่เป็นบ่า ยวันจันทร์แล้ว ยังเบลออยู่เลย ยังไม่รู้ว่า ต้องทำอะไรต่อกว่าจะรู้ตัว

จัดระเบียบได้อีกที่ก็กล างสัปดาห์ล่ะ เสียเวลาไปแล้วในการทำงาน งานก็ช้าไปอีก

คนที่มีร ายได้สูง รู้ว่า F o c u s t i m e ตัวเองมาตอนไหน

นั่นเพราะแต่ละคน มีเวลาที่จดจ่อต่างกัน บางคนชอบตื่นมาอ่ านหนังสือตั้งแต่เช้าตรู่ หรือบางคนจะมีสม าธิมากในช่วงดึกๆ

เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสภาวะ F l o w ของเรามาตอนไหน เราก็ทำเวลาช่วงนั้นให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทำงานของเรา ให้เพิ่มขึ้น 2-3เท่าไงล่ะ

คนที่มีร ายได้สูง ทำงานที่ใช้ไอเดียเป็นหลัก

ในขณะที่คนร ายได้น้อยมักจะทำแต่งานที่เป็นตา รางเป๊ะๆ ที่จริงๆ แล้วใครมาทำแทนก็ได้ เนื่องจากเป็นงานชิ วๆ ไม่ต้อง

ใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรมากมาย ทำให้ใครหลายคนติดกับดั กความสบายของงานใน C o m f o r t z on e ไงล่ะ เลยไม่ก้าวหน้า