ข้อคิดคติเตือนใจ

ความขยัน 5 อย่าง ที่ไม่เกิดอะไร ขยันไปก็ไม่เกิดประโยชน์

ผู้ใหญ่หลายๆคน ชอบพูดว่า เมื่อเรายังเล็กๆ สอนเราให้ขยัน เรียนให้เก่ง อนาคตจะสดใส

โตมาขยันทำงาน แล้วเพราะอะไรกัน เ งินเดือนจึงไม่ขึ้น หลายคนขยันทำงานหนักแต่ไม่รวย

เราต้องรู้เท่าทันความขยัน รู้ทัน “หลุ มพร างของความขยัน” เราจึงจะอยู่รอด

1 ขยัน เน้นเชิงปริมาณ

นั่นคือขยันทำให้ได้มากที่สุด ไม่สนหรอกว่า งานที่ออกมามีคุณภาพดีมั้ย ย าจกใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่าที่คุ้น’ นั่นคือ

ย าจก เคย ‘คุ้น’ กับการทำงานด้วยเวลา เค้าก็จะใช้เวลามากเท่านั้น แต่ขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่ ‘ควร’

นั่นคืองานใดสำคัญ งานใดใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มาก

ฉะนั้น จงอย่ าขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพด้วย ชีวิตจะได้มีคุณภาพมากขึ้น

2 ขยันให้กับความฝันที่ไม่ใช่ของตน

คนที่ประสบความสำเร็จ จะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมาย การที่ขยันเป็นเรื่องที่ดี

ไม่ว่ายังไงก็ตาม การมีความขยันที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวย คือความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่นเขา

คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมาย คุณจงถามใจตัวเองว่า ตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือทำเพื่อฝันใครอยู่

3 การขยันแบบไม่สนอะไร

ไม่ว่าคุณจะมีความขยันมากแค่ไหน ด้วยความรักและความฝัน ก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้

และหากคุณยังขยันอย่ างผิ ดๆ อยู่ คือการขยันที่ ตะบี้ตะบัน ไม่สร้างสรรค์หรือปรับปรุงอะไร ลองทบทวนในสิ่งที่ทำบ้าง

การทบทวนตัวเอง ทำให้เกิดผลดีผลเสี ยยังไงบ้าง ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง หรือเป็นเรื่องที่ร่วมคิดกับคนอื่น จะทำให้สิ่งที่เราทำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 ขยัน เพื่อข าย เวลาแล กเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่ อย่ างจำกั ด เมื่อขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแล กเงิน คุณจะไม่มีวันรวย

หากเลือกขยันเพื่อข ายเวลา แปดชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้าง ร ายได้จึงจำกั ด และถ้าคุณเลือก ข า ย เวลาเพื่อ เ งิ น

คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งินเลย คนรวยต้องการความมั่งคั่ง และพวกเค้าคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากร

เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ เพราะงั้นพวกเขา เลือกขยันที่จะรับ เ งิ น ตามผลของงานโลก ระบบทุ นนิ ยมจ่าย เ งิ น ตามอัตราความสามารถของคุณ

ยิ่งคุณตอบโจทย์ ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามาก เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมาก เท่านั้น

5 ขยันในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการทำ

การที่เราทำงานที่ไม่ได้รัก อาจจะทำให้เราได้โบนัส แต่นั่นคือความทุกข์ หลายคนก้มหน้าก้มตาทำงาน

ที่ไม่ได้รัก คุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก สิ่งไหนผลงานจะออกมาดี มีคุณภาพกว่ากันล่ะ

เราจงทำในสิ่งใจรัก งานที่เกิดจากความศรัทธาต่อสิ่งที่ทำดีกว่า เพียงขยันในสิ่งที่รัก จะเป็นการเริ่มต้นของ ความรวย