ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อคิด อ่ านแล้วชีวิตสงบสุข มีความสุขไปทั้งวัน

ข้อคิดดีๆ 10 ข้ อ ย ามเช้าๆ ช่วยให้ชีวิตสงบสุข แล้วคุณจะสุขไปทั้งวัน การที่เราจะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้นั้น

เราต้องสร้างมันขึ้นมาก่อน บางครั้งการที่เราหมั่นดูแลตัวเองอยู่ประจำ มันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่

จงใช้ชีวิตอย่ างมีความหวัง ให้กำลังใจตัวเองเสมอ เพื่อจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า

คนที่ให้กำลังใจเราได้ดีที่สุด ก็คือตัวของเราเอง ถ้าเราไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง ก็เหมือนว่า เราได้หมดสิ้นทุกอย่ างแล้ว

ต่อให้เราคิดจะทำอะไร มันก็ไม่มีพลังที่จะทำ แล้วจะไปหวังให้คนอื่น มาให้กำลังใจเราได้ยังไงกัน ทุกอย่ างมันควร

เริ่มต้นจากเราเอง อย่ าพย าย ามไปคาดหวังกับคนอื่นให้มาก

1 เมื่อไรที่เราโ มโ ห

นั่งนิ่งๆ ดูสิแล้วทบทวนดูว่า เวลาที่เหลื ออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน จะเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพื่อ?

อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้ วยความรู้สึกแ ย่ๆ เลย มันจะไม่มีความสุขเอานะ

2 เมื่อไร ที่ถูกเอาเปรียบ

ปล่อยวางดูซะบ้าง พูดมาก จะเสียมิตร คิดเล็กคิดน้อยเสียเวลาเอานะ

ซื่อสัตย์เอาเถอะเวลาไปไหน จะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่ไม่ดี เท่านี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจ

3 เมื่อไร ที่เรารู้สึกโดน แ ย่ ง อะไรไป

จงลองไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครอ งสิ่งใดๆ ในโลกนี้ได้ตลอดกาลหรอกนะ

ไม่มีใครเป็นเจ้าขอ งสิ่งใดอย่างแท้จริง แม้แต่ร่างกายตนเอง ก็ยังต้องคืนสู่ธรรมช าติเลย มันเป็นสัจธรรม

4 การได้พบกันในวันนี้นั้น

หมายความว่า หมดโอ กาส ได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ เราจะมัวมาทะเล าะกัน

ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้เสียเวลาทำไมล่ะ ทำดีต่อกันดีกว่า เพราะไม่รู้ว่าจะจากกันวันไหน

5 เมื่อไร ที่ใครทำให้เราเสียใจ

ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่คว รจะเป็นเถอะ ทบทวนไตร่ตรองดูว่าชีวิตนี้ ไม่มีใครอยู่ยงค งกระพัน

คนที่มีชื่อเสียง คนที่ร ว ย หรือ คนที่รักกันมากมาย สุดท้ายแล้วก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้กันทั้งนั้น

6 ความสุขง่ายๆ ที่เราเคยมองข้ามไป

วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับสบาย มีบ้านให้อยู่ มีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ไปเที่ยวได้ มีคนรั กอยู่ข้างกาย

ยัง อ่ า นบทความดีๆ ได้ เช่นนี้แล้วก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆ อีกหล า ยๆ คนนะ ยังไม่อีกหลายคนที่เขาไม่มีสิ่งที่เรามี

7 เมื่อไร ที่เธอกลัดกลุ้มใจ

สุดล มห า ยใจลึกๆ คิดดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลดทุกวินาทีที่ผ่านไป

กำลังสื่อให้เรารู้ว่า เราเหลือเวลาน้อ ยลงไปอีก 1 วินาทีแล้วนะ

8 ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด

ทุกเรื่อง ถ้าลองดูดีๆ จะพบว่ามีแต่ ถูกใจ หรือ ไม่ถูกใจแค่นั้นแหละถ้าทำถูกใจ ยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิ ด

เพราะฉะนั้น อย่าไปเก็บเอามาคิดให้มากเลย เพราะไม่มีใครเอาใจใค รได้ทุกคนหรอก

9 หล า ยๆ เรื่องที่ผ่ านเข้ามา

มันคือบทเรียน แค่กระท บเรา ชั่ วครู่ ชั่ วคราว เดี๋ยวเดียวก็ผ่ านไปแล้ว

ทุ ก ข์เข้ามาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ผ่ านไป สุขเข้ามาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ผ่ านไปเช่นกัน

10 อาจไม่ร ว ยล้นฟ้า

แต่เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่ายได้ ที่เศรษฐีบางคนโหยหา แค่สุขภาพแข็งแร ง

มากกว่าหลายๆ คน ที่นอนอยู่ต ามโร งพย าบ าล ก็นับว่าโชคดี มากเพียงใดแล้ว นี่แหละชีวิต!