ข้อคิดคติเตือนใจ

10 นิสัยคนรวย ที่ส่วนใหญ่เขาจะมีเหมือนกัน

คนธรรมดา ที่ไม่มีอะไร ใช้สม อ งและสองมือ สร้างเนื้ อสร้างตัวจนเป็น คนรวย ได้เองเค้ามีทัศนคติที่เหมือนกันยังไง

คำถามนี้น่าสนใจ เพราะคนธรรมดาๆ อย่ างเรา ๆ จะได้นำมาปรับเปลี่ยนตัวเอง

เข้าสู่เส้นทางความสำเร็จตามไปได้  และในการศึกษาทัศนคติคนรวย ที่สร้างเนื้ อสร้างตัวเอง

พบว่า มีคุณสมบัติร่วม 13 ประการที่คนรวยสร้างเอง นั่นก็คือ

1. มีแหล่งร ายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ ทำการศึกษา) ไม่ได้มีร ายได้เพียงทางเดียว

แต่มีจาก 3 ทางเป็นอย่ างน้อย เช่น บ้านหรือคอนโดให้เช่า เงินปั นผล จากหุ้ นและการร่วมหุ้ นทำธุรกิจ

ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตเลย แต่สามารถค่อย ๆ ริเริ่มลองทำขยับขย ายไปเรื่อย ๆ

2. แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษานั้น ไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ที่มากกว่า

เคยทำบางอย่ างสำเร็จมาก่อนแล้ว และที่ปรึกษาไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวย เฉพาะด้านการงานเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขอีกด้วย และผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบที่ย าก ๆ ไปได้

คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเองเพียงตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด แนะสิ่งดี ๆ เสมอ

3. อ่ า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ า นหนังสืออย่ างน้อย 30 นาที เป็นประจำและเป็นการอ่ า นเพิ่มความรู้

เพื่อนำไปใช้ ต่ อ ยอดไม่ได้อ่ า นหนังสือหมวดบันเทิง สนุกไปวันๆ

4. เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

หมายถึง คนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่าเวลามีจำกั ด

จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้ การคบคนที่คิดลบ ช่างนินท าแต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ

หากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวยสร้างเอง เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้

แค่เราต้องมีพื้นฐานทัศนติด้านบวก มีความรู้จริง เช่นนี้ใคร ๆ ก็อย ากคุยด้วย อย ากงานด้วย

5. พุ่ งช น เป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย มุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่ างไม่ท้อ ล้มแล้วก็ลุก สุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายจนได้

และคนรวยสร้างเอง จะตั้งเป้าหมายส่วนตัว ไม่เอาชีวิตของใครมาล อ ก เป็นเป้าหมายของตน

6. ตื่นเช้าเสมอ

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืดอย่ างน้อย 3 ชั่ วโมงก่อนเริ่มทำงาน เพราะตื่นเร็วกว่า ก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าไง

กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า สามารถ “ควบคุม” ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย ทำอะไรช้า ไม่ทันการ

7.ออกกำลังกายประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกายทุกวัน เพราะเขารู้ว่าการออกกำลังกาย

ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สม อ งตื่นตัวอีกด้วยน่ะสิ

8.ไม่เห่อตามก ระ แ ส

แต่คนรวยนั้น เขาจะสร้างกระแ สของตัวเองขึ้นมาเอง และทำให้ใครต่อใครนั้นเดินตามเขา

9. เป็นคนคิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอดปัจจัยสู่ ความสำเร็จของ คนรวยสร้างเอง ทุกคน ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ

ไม่ค่อยสำร วจจิตใจตนเอง ว่าเป็นคนคิดลบหรือคิดบวกกันแน่ ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ

ว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ จะคอยคิดบวกเสมอ

10. มีมารย าทดี วางตัวเหมาะสม

คนรวยนั้น เขารู้ว่าในโอกาสไหนควรทำสิ่งใด เช่น ส่งจดหมายขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ หรือร่วมโต๊ะอาหารอย่ างสำรวม

และแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์ คือทุกคนมีชีวิตจิตใจ

ต้องการกัลย าณมิตรที่ดี และการจะให้คนอื่นรู้ว่าเราคือกัลย าณมิตรแท้นั้น ต้องแสดงออก ไม่ใช่เพียงแค่คิดในใจ

คิดดูสิว่า มีคนแสดงให้เรารู้ว่าเขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเรา ชื่นชมเรา เราคงยินดีเช่นกัน

แต่หากว่าทุกคนคิดดีกับเราหมด ไม่เคยแสดงออก เราจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนเช่นนี้อยู่รอบตัวเรา

และอย่ างที่บอกแหละว่าคนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ด้วยทัศนคติที่ใช่และการกระทำที่ใช่

ทำให้ คนธรรมดาๆ ก็รวยได้ สำเร็จได้ด้วยตัวเองได้

ขอขอบคุณ thaipt