ข้อคิดคติเตือนใจ

(อย่าไปทำกับใคร) นิสัยคนไม่ฉลาด แต่มักอวดฉลาด

ทุกวันนี้มีคนอยู่หลากหลายประเภท มีทั้งคนที่วางตัวเก่ง บางคนก็น่ารู้จัก น่าคบหาด้วย บางคนก็ไม่มีใครอย ากคบหาเลยล่ะ

และบ่อยครั้งที่พวกเขา ไม่รู้ตัวเองว่านิสัยของเขาเอง ทำให้คนรอบข้างต้องเหนื่อยใจ

นิสัยเช่นนี้เรียกว่า “คนโ ง่ชอบอวดฉลาด”และ “คนโ ง่” ต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่ าง ดังต่อไปนี้

1. โยนความผิ ด ทั้งๆ ที่ตนเป็นฝ่ายผิด

คนเหล่านี้ไม่ชอบรับผิด ในสิ่งที่ตนเองทำ และมักโยนความใครต่อใคร

พอมีความผิ ดพล าดเกิดขึ้น สม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย า ที่ต่างออกไป

นั่นเพราะพวกเขารู้ว่า ความผิดพลาดทุกอย่ าง จะเป็นบทเรียน เพื่อไม่ทำเช่นนั้นซ้ำสอง

แต่คนที่ไม่ฉลาด จะโยนความผิ ดให้คนอื่น ไม่เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นๆ และยังทำเรื่องเดิมๆ ซ้ำ ได้เรื่อยๆ

2. โ ม โ ห และก้ าวร้ าว กลบเกลื่อน

เมื่อรู้สึกว่า อะไรไม่เป็นไปอย่ างที่คิด พวกเขาจะแสดงอาการโ มโ ห ก้ าวร้ าวออกมา

เพื่อเป็นการกลบเกลื่อน จากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร มก้ าวร้ าวกับระดับไอคิ วพบว่า

มีความสัมพันธ์ กันโดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อย จะมีพฤติก ร ร มที่ก้ าวร้ าวกว่า

3. คิดว่าตัวเองดี เหนือกว่าคนอื่น

พวกที่ชอบวิจารณ์ เพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่น

เขาเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยที่มีความลำเอียง เป็นที่ตั้งหรือไม่ก็

อีกมุมหนึ่ง คือ คิดว่าการทำให้คนอื่น ต่ำลงนั้น มันทำให้ตัวเองสูงขึ้น

4. คนโ ง่ เธอมักเห็นแก่ตัว

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มีแนวโน้มที่จะเข้าใจเห็นใจผู้อื่นเสมอ ช่วยเหลือใครโดยไม่หวังผล

ต่างจากคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ มองไม่เห็นหัวใครเลย ทั้งยังมองด้วยว่า

การทำอะไรให้ใคร โดยไม่ได้อะไรกลับ มันเป็นเรื่องแปลกมาก

5. ไม่ว่ายังไงก็คิดว่าตนเองถูก

ในสถานการณ์ที่มีความขั ดแย้ ง คนประเภทนี้จะเถี ยงอย่ างหนัก เพราะต้องการให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ

ไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้น จะมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ ไม่ยอมเปิดรับฟังอะไรใหม่ๆ เลย

เช่นนี้ ใครจะแนะนำอะไรก็ต้องลำบากใจ เพราะคนประเภทนี้ ไม่สนความคิดใคร ขณะที่คนฉลาดนั้น

จะเข้าใจและ ยอมรับฟังเรื่องต่างๆ ทั้งหมด ก่อนจะทำอะไรออกไปสักอย่าง