ข้อคิดคติเตือนใจ

3 นิสัยที่ดี ทำแล้วจะมีแต่คนรัก

คนที่เป็นคนดีสวยหล่อรวย เก่ง แต่เป็นคนไร้เส น่ห์ ก็มีมากมาย หาคนชอบพอคบหาเป็นแฟนได้ย าก

ส่วนมากคนจะเข้ามาคบ พึ่งพา ทำงานด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน หรือเพื่อผลประโยชน์ แต่ไม่อย ากคบแบบแฟน และวันนี้

เราได้รวบรวม ลักษณะของคนที่ไ ร้เสน่ห์ ที่ทำให้คนไม่อย ากอยู่ใกล้ คบหากันก็อย ากจากไปให้ไกล

1.การพูดที่ ดูเป็น พิ ษ

เช่นว่า ชอบพูดแทรก พูดตัดบทไม่เกรงใจใครๆ ฟังคนอื่นพูดไม่จบ ก็แทรก เอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่

เหมือนปกป้องตนเองหรือยั ดเยีย ดความไม่ถูกต้องให้เขา เป็นลักษณะของคนใจแคบ ระแวง กลั วการถูกวิจา รณ์

ทั้งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น บางคนคิดว่าตัวเองวิเศ ษกว่าใคร จนลืมนึกถึงจิตใจคนอื่น

เอาตัวเองเป็นใหญ่ เช่นนี้เป็นอุปนิสัยที่เป็นพิ ษ ถึงจะมีจิตใจดี แต่คนก็ไม่ชอบเหล่านี้หรอก

2.ทำเฉยเมย ตอนที่พูด

ยกตัวอย่ างที่เห็นได้ชัดเลย เวลาไปกินอาหาร ตามร้านที่ข ายดีๆ พนักงานจะแสดงท่าทาง เฉยเมยกับลูกค้า

แม้ว่าใครจะสั่งอะไรก็ไม่ใส่ใจ บางคนยังทำท่าทางแข็งๆ เวลาที่ส่งอะไรให้ ราวกับว่าไม่เต็มใจ ทำเหมือนเราไปขอกิน

3.พูดเสียงดัง และห้วนๆ

ประมาณว่า มั่นใจมาก คิดว่าเป็นลักษณะของคนมั่นใจในตัวเองสูง แต่คนฟังจะรู้สึ กเหมือนถูกข่ ม ขู่

ผลั กไส สามีภรรย าหลายคู่ เลิกกันเพราะคุยกันไม่ได้ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพูดเสียงดังมากๆ อีกฝ่ายหนึ่งจะเดินหนี

บางคนจิตใจดีแต่เสียงอาภัพ หากเป็นหญิง ก็เข้าข่ายเสียงสามีหนี

หากเป็นชาย ก็เข้าข่ายเสียงห มาหนี ทนฟังเสียงไม่ได้ไงล่ะ