ข้อคิดคติเตือนใจ

หญิงฉลาด ดูไม่ยาก ส่วนมากเธอจะมีนิสัยเหล่านี้

ปัจจุบันนี้ ใครรู้จริงหรือแกล้ งทำ มันดูย าก หรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาดหรือใครโ ง่ แต่ว่ามันมีปรัชญาที่คลาสสิคมาก

นั่นก็คือคนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแก ล้ งโ ง่ และคนฉลาดจริง จะไม่พูดมาก มักมีคุณสมบัติ 10 ประการ ต่อไปนี้

1.เก่งแต่ไม่พูดมาก 

เพราะรู้ว่า เขาจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งจะฟังเยอะ การฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอแหละ

และจะพูดก็ต่อเมื่อ คำพูดนั้น มีประโยชน์ในทางสร้างสรรค์มากกว่า พูดในเชิงลบที่ไม่ได้อะไร

2.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ แม้แต่น้อย

เมื่อเขาทำผิดพลาด ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ มักจะเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ

เมื่อใดที่ใครๆ กระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำ ให้สะท้อนความผิด ของตนเอง ให้เกิดการยอมรับ ให้เกิดการพัฒนาตัวเอง

3. มีความรู้ ที่หลายด้าน

มีความรู้มากกว่าอาชีพ ที่ทำและจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเอง

ใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าได้แบบมั่นคง จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาส

โดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า และไม่ย้อนถอยหลังเป็นแน่

4.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ในเรื่องต่างๆ และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลา

ได้อย่ างสมดุลมาก เวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า หมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข

การผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ เรียกได้ว่า เก่งและฉลาด มาก

5. กลับมายิ้มได้ ในเวลาอันสั้น

แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิต ก็จะสามารถลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งเมื่อล้มลง ในโลกนี้ไม่มีใคร

ไม่เคยผิดพลาด เพียงแต่เขาจะไม่จม กับความทุกข์อยู่นาน แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง เมื่อหมดกำลังใจ

6. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่ดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เสมอ คนเก่งและฉลาด จะเก่งในการจูงใจผู้คน

ให้คล้อยตาม ในความคิดของเขาได้เสมอ และไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่จะมีคนนับถือจากความรู้ความสามารถ

และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขาได้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

7.ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a อยู่ตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้ อมู ลที่สนใจ และส่ งต่ อความคิดดี ๆให้กับคนอื่น ในยุคนี้เป็นยุคของข้อมู ลข่ าวสาร

คนเก่งมักจะเลือกเ ส พแต่อะไรที่ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเท่านั้น เพื่อนำไปประยุกต์

ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิต แบ่ งปั นให้คนอื่นๆ ได้แต่สิ่งดีๆ ที่เขาคัดสรรมา อย่ างดีแล้วนั่นเอง

8.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ก็ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตน มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้หรอกนะ

เพราะเขาจะเปิดรับฟัง คนรอบข้างเสมอ และจะไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง หรือความคิดของตนเอง

เวลาเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ จะดีใจไม่นานนักหรอก เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้ว

สิ่งที่ควรทำต่อไป คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป เขาจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง

9. ไม่อวดความสามารถ ว่าตนเองเก่ง

ตนเองจะเจ๋งแค่ไหน ก็ไม่อวด แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ พอถึงเวลาต้องใช้มัน มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถ

จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองเสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา ก็มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราทึ่งในความสามารถเลยล่ะ

10. อาจมีหรือ ไม่มีการศึกษาสูง ก็ได้

อาจไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสียง แต่ผลงานการันตีความสามารถ สมัยนี้คนที่เก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้

อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหาก มันจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่านะ จำไว้!