ข้อคิดคติเตือนใจ

ข้อดีของคนมีเงินเก็บ รู้แล้วก็เก็บออม เพื่อตัวคุณเอง

ในปัจจุบันนี้ ทุกคนคงมองข้ามการออมเงินไป เพราะเงินที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้ว ใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ

ก็เลยไม่คิดเรื่องการออม แต่ถ้าเราลอง ศึกษาข้อดี ของการมีเงินออม บางทีเราอาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไป

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย ากก็จริง แต่ถ้าสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน

1.มีเงินออม ได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออมก็ไม่ต้องเหนือย ในการทำงานมากมีเวลาทำอะไรๆมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ชีวิตมีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไร ทำสิ่งที่ชอบก็ได้

2.การมีเงินเก็บ เป็นเรื่องที่ดี

การมีเงินออมนั้นเป็นเรื่องที่ดี เราสามารนำไปใช้ในอนาคนได้ แต่หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดี ๆ สักข้อ อาจจะเป็นแร งบันดาลใจ ให้คุณได้

3.เงินออม ทำให้เราอยู่ดี มีสุข

คนมีเงินออม ก็จะไม่เครี ย ดหน้านิ่ วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิน หากมีเงินออมไว้ใช้ ก็จะมีความสุขมากขึ้น

4.มีเงินออม ไม่เป็นภาระลูกหลานพึ่งตัวเองได้

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีร ายได้ หลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เจ็ บป่ วยมีหลายโ ร ค

ถ้ามีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน ก็จะพึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องลำบากใคร

5.เงินออม มีประโยชน์มาก เมื่อเกิดวิก ฤ ติ

เพราะชีวิตคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดได้ตลอด ฉะนั้นจึงต้องมีเงินออมไว้ใช้ จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร ในเวลาจำเป็น

6.หากมีเงินออมทำให้ชีวิต ไม่ลำบาก เมื่อตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่างต้องห ายตามไปด้วย เช่น พนักงานธน าคาร สำนั กพิ มพ์ ฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ

รับมือให้ได้ หากมีการนำหุ่ นย นต์เข้ามาใช้ ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงาน เยอะเลย ฉะนั้น ต้องออมเงินไว้ ดีกว่า

7.มีเงินออม ดูเป็นคนน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรจะไม่มีความภูมิฐาน ดูไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในตอนที่ อายุมาก แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

เพราะงั้นแล้ว พอเราอายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ ควรมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้ว

8.มีเงินออม ทำให้มีความมั่นคง

ชีวิตคนเราต้องใช้เงิน ในการซื้อข้าว ของเครื่องใช้ และปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และถ้ามีเงินออมชีวิต ก็จะมีความมั่นคง ไม่ลำบากมากนัก

9.มีเงินออมไว้ บางทีอาจต้อง ช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออม ถ้าพี่น้องครอบครัว เพื่อนมีปัญหาการเงิน เราก็จะให้ความช่วยเหลือได้เพราะคนเรานั้น

ชีวิตมีขึ้น มีลง ถ้ามีเพื่อนที่ดี เวลาเดือ ดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน คนเราก็มีคราว เคร าะห์สลับๆ กันไป

10.เงินออม มีส่วนช่วยประเท ศช าติได้

การเก็บเงินออมไว้ เพื่อให้มีการกู้ เงินไปล งทุ นต่าง ๆ นับว่าเป็นการช่วยเหลือ ประเท ศช าติอย่างหนึ่ง ฟังแล้วดูดีมากเลยล่ะ

11.เก็บเงินออมไว้ เผื่อการซ่ อมแซ ม เครื่องใช้ต่างๆ

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ มีโอกาสชำรุ ดเสี ยห ายตามวันเวลา อายุ ฉะนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้จ่ายในย ามจำเป็น

12.มีเงินออม เป็นหลักฐ านค้ำปร ะกั น การกู้ เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จะต้องมีเงินออมไว้เสมอ เพราะจะช่วยให้ มีความน่าเชื่อถือ เมื่อต้องการจะทำเรื่องกู้ เพื่อซื้ อบ้าน หรือที่ดิน

13.เงินออม ช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปล งทุ นอย่างการซื้อหุ้ น ได้เงินปันผลทุกปี นับว่าเงินออม ทำงานแทนเรา ได้ร ายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่างการซื้อหุ้ นเก็บไว้สัก 3 ล้ า น

ก็จะมีร ายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เห็นมั้ยว่าข้อดีของการมีเงินออม มันดียังไง โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง

หากเราแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ ใช้จ่ายนะ เพราะโลกปัจจุบันนี้ อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เราที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้