ข้อคิดคติเตือนใจ

จัดห้องพระให้ถูก เสริมสิริมงคล ด้วยคำแนะนำ 10 ข้อ

การจัดหิ้งพระให้ถูกวิธีนั้น นำพาสิ่งดีๆให้แก่ชีวิต ใครที่อย ากจะทำหิ้งพระใหม่ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องจัดตรงไหนวางยังไง

และในวันนี้ เราจึงรวบรวม วิธีการจัดหิ้งพระให้ถูกต้อง ถูกวิธี ให้เป็นมงคลให้แก่ตัวคุณเอง และครอบครัวของคุณมาฝากกัน

1.ห้องพระ ก็คือห้องพระ

คือห้องสำหรับตั้งบูช าพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่ างเดียว เราอย่ าใช้ห้องพระไว้เก็บข้าวของอย่างอื่นด้วย

รวมทั้งห้องพระ ไม่ควรอยู่ติดกับห้องน้ำ หรือมีประตูตรงกับห้องน้ำด้วยนะ

2.ไม่ควรติดตั้ง ผนังเดียวกับห้องน้ำ หรือห้องครัว

รวมถึงไม่ควรหันหน้าหิ้งบูช า ไปตรงกับประตูห้องน้ำหรือห้องครัว

เชื่อกันว่าจะทำให้คนในบ้านเ จ็ บป่ ว ย มีเรื่องขัดแย้ งหรือเงินทอง รั่ วไห ลเป็นได้

3.หิ้งพระบนหลังตู้ ควรสูงกว่าศีรษะ

และถ้าคุณพักอาศัยในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หิ้งพระควรอยู่สูงกว่าศีรษะของเรา

นั่นเพราะว่า มันเกี่ยวพันกับความเจริญก้าวหน้า อาชีพการงานของเราด้วย

4.หมั่นดูแลหิ้งพระ ให้สะอาดเสมอ

หล า ยจุดในบ้าน เจ้าของบ้านให้ความสำคัญ แต่บางครั้งหลงลืมตำแหน่งของหิ้งพระไป เพราะงั้นต้องหมั่นทำความสะอาด องค์พระหรือรูปเทพ

หากองค์พระหรือ รูปเทพมีฝุ่นจับ เชื่อกันว่าว่าจะทำให้คนในบ้านเ จ็ บป่ ว ย และหมั่นเปลี่ยนน้ำ ดอ กไม้ในแจกันบูช าเพื่อให้ชีวิต สดชื่น แจ่มใสอยู่ตลอด

5.เลือ กวาง ตำแหน่งที่สงบๆ

หิ้งพระควรตั้งอยู่ในพื้นที่ๆ สงบ ไม่มีเสี ยงรบกวน เช่นบางบ้านประดับหิ้งพระไว้บริเวณประตูเข้า-ออก ของบ้าน

แบบนั้น ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่า คนในบ้านจะพบแต่ความวุ่นวายนะ

6.หิ้งพระไม่ควร ตั้งอยู่ปล า ยเตี ยง

ก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรตั้งหิ้งบูช าไว้ในห้องนอน นั่นเพราะเราอาจมีกิจก ร ร มที่ไม่เหมาะสม

ต่อหน้าหิ้งพระเช่น การเปลี่ยนเสื้อผ้า การร่วมหลับนอนของคู่สามี ภรรย านั่นเอง

7.ห้องรับแขก ไม่ใช่ที่ตั้งของหิ้ง

ก็อย่ างที่บอ กแหละว่า หิ้งพระควรตั้งอยู่ในห้อง ที่ค่อนข้างมีบรรย ากาศสงบ ร่มเย็น ไม่มีเสิ่งรบกวน

8.เลี่ ยงการตั้งหิ้งบูช าไว้ใต้คาน

นั่นก็เพราะ อาจหมายถึงดวงชะต าของเจ้าของบ้าน อาจถูกก ดทับ และมักมีเรื่องให้ป ว ดหัวอยู่ร่ำไป

9.บนหิ้งพระ ควรมีองค์พระหรือ องค์เทพเป็นจำนวนเลขคี่

10.หิ้งพระควร ตั้งอยู่ในมุมที่เป็นสัดส่วน

ไม่ใช่ว่า เมื่ออยู่นอกบ้านแล้วสามารถมองเห็นหิ้งพระในบ้านอย่ างชัดเจน หากเป็นเช่นนั้นถือว่าไม่ดี

อีกยังมีทิศต้องห้ ามไม่ให้เจ้าของบ้าน ตั้งหิ้งพระด้วยนะ มาดูเลย ว่าคุณเกิดปีใด

เจ้าของบ้าน เกิดปีชวด ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศเหนือ เพราะจะทำให้เจ้าบ้านเกิดอั น ตร าย ได้

เจ้าของบ้าน เกิดปีฉลู ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อาจทำให้เจ้าบ้าน เกิดการเ จ็ บป่ ว ย แบบไม่ทันตั้งตัว

เจ้าของบ้าน เกิดปีขาล ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ อาจทำให้ผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัวเกิดอั น ต ร ายได้

เจ้าของบ้าน เกิดปีเถาะ ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าไปทางทิศตะวันออก จะส่งผลให้เกิดความสูญเสี ย ในบ้านได้

เจ้าของบ้าน เกิดปีมะโรง ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันออ ก อาจทำให้คนในบ้านเกิดการเสี ยห า ย ทั้งชายและหญิง

เจ้าของบ้าน เกิดปีมะเส็ง ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อาจทำให้คนในครอบครัวมีความยุ่งย าก หาความสงบสุขไม่ได้

เจ้าของบ้าน เกิดปีมะเมีย ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศใต้ อาจทำให้เกิดเรื่องราวอั ปมงคลขึ้นในบ้าน

เจ้าของบ้าน เกิดปีมะแม ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ เพราะจะส่งผลให้ครอบครัว เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นได้

เจ้าของบ้านเกิดปีวอ ก ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อาจทำให้เกิดเรื่องร้ า ย ๆ กับสมาชิกเพ ศ ชายในบ้าน

เจ้าของบ้าน เกิดปีระกา ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะ จะทำให้ความทุกข์โศ กมาเยือนครอบครัว

เจ้าของบ้าน เกิดปีจอ ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อาจให้ร้ า ยให้สมาชิกในครอบครัวอย่ างมาก

เจ้าของบ้าน เกิดปีกุน ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ อาจเกิดเรื่องร้ า ย ๆ เสี ยเงินเสี ยทองขึ้นโร งขึ้นศ าล

ขอขอบคุณ t o d a y . l i n e