ข้อคิดคติเตือนใจ

5 นิสัย คนที่ชอบเป็น “เมียน้อย” (แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน)

1. เธอจะเก่งเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง

คงไม่ต้องอธิบาย เมียน้อยที่มัดใจสามีคนอื่นได้ ก็เพราะเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง

ลืมกันไม่หลง และคุณผู้ชายที่ลุ่มหลง ก็ย ากยิ่งที่จะถอนตัว เมียน้อยนั้นไร้ศี ลธร รม

ทำให้ปัญหาครอบครัวเรื่องเมียน้อยแ พร่ขย ายกันไปวงกว้าง แล้วผู้ชายหลายคนนั้นมองว่า

เรื่องการมีภรรย าหลายคน เป็นเรื่องปกติ ธรรมดาๆ

2.สร้างภาพให้ดูดี

มีศี ลธรรม ย้ำบ่อ ยๆ ว่าไม่สนคนมีภรรย าแล้ว แต่หากสามีคนอื่นโทรหา จะรีบรับ ส่งข้อคว ามแ ช ท

ก็รีบตอบกลับ นั ดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่น แต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สนใจ ไม่เคยคิดอะไร

อย ากได้ขอ งคนอื่น เขามายุ่งเอง เขาติดต่อมาเอง ฉันเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นไง

3.ขอแค่สนุก เป็ นครั้งคราว

ไม่มีผูกพัน พอใจก็มา เบื่อก็ไป ชิวส์ๆ แต่เมื่อวันใดสามี คนอื่นไม่มาหา จะกระวนกระวาย

โทรอ้อน เช้า สาย แสดงอาการเหมือนอยู่คนเดียวไม่ได้ เมื่อผู้ชายเริ่มออก ห่าง

เริ่มมีข้อแม้ ด้วยข้ออ้างว่าขอเวลาทำใจ พฤติก ร ร มกลับไม่ง่ายไม่ชิวส์ เหมือนอย่ างที่พูดแฮะ

ซึ่งปัญหานี้ จะไม่เกิดขึ้นเลย หากคุณผู้ชายรู้จักพอ ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตน ยับยั้งความต้องการ

4. พูดจา ไพเราะ น่าฟังเชียว

เอาใจเก่ง ออดอ้อน และทอดสะพานคุณผู้ชายทั้งหลาย มักตกเป็นเหยื่ อ คำหวาน รวมถึง การเอาอกเอาใจ

เชื่อฟัง ว่าง่าย ดูเข้าใจโลก ไม่เหมือนภรรย าที่บ้านที่มักโดนเปรี ยบเทียบในแ ง่ร้ า ยอยู่ร่ำไป

5. เจียมตัว ทำตัวน่าสงส ารเสมอ

เมียน้อยส่วนใหญ่ จะพูดเสมอว่า พอใจอยู่ในที่ตัวเองเป็น รับสภาพได้ ไม่คิดระร านเมียหลวง

ขออยู่เงียบๆ แต่บา งครั้งนั้น ก็โทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆ ตอนที่เขาอยู่กับครอบครัว ก็ทำเป็นโทรผิ ด

เข้าเบ อร์เมียหลวง ถ่ายรูปคู่กับสามีเขา โ พ สลงในเ ฟ ส แล้วเปิดสาธารณะ ก็แค่นั้นแหละ