ข้อคิดคติเตือนใจ

คุณสมบัติของคนเก่ง และฉลาดจริง มักจะไม่โอ้อวดใคร

ทุกวันนี้ดูคนย าก ไม่รู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ แม้กระทั่งว่าใครฉลาด หรือโ ง่

คิดง่ายๆ คือ คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแก ล้ ง โ ง่

แต่คนเก่งจริง และฉลาดจริง เธอจะมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1. มีความรู้หลายด้านมากกว่า อาชีพที่ตนทำ

เธอมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง ก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคงแข็งแร ง

จะไม่ปล่อยให้โอกาสสู ญเสี ย โดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อ เดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนกลับ

2. กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต คนเก่งและฉลาด จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

ไม่มีใครไม่เคยผิ ดพล าด เพียงแค่เขาจะไม่จมกับความทุกข์นาน แต่จะลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งที่ล้มลง

3. จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตของตัวเอง ระหว่างเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ทุกเรื่องเต็มที่เสมอ คนเก่งและฉลาด

มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุล ในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำ เมื่อหมดเวลางาน

ก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข ให้กับตนเองอยู่เสมอและครอบครัวได้

4. เป็นคนพูดเก่ง และก็ไม่พูดมาก

เขาจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะเพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ แล้วจะพูด

ก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ มากกว่าพูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์

5. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a พร่ำเพื่อ

แค่ใช้รับข้อมู ลที่สนใจ และส่ งต่ อความคิดดี ๆ ให้กับคนอื่นๆ ก็พอ ยุคนี้เป็นยุคของข้อมู ลข่ าว 24 ชั่ วโมง

คนเก่งมักจะเลือก เส พ แต่ข้อมูลดี ๆ สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่ งปั น เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้สิ่งที่ดีที่คัดสรรมาแล้ว

6. รู้ว่าตัว ว่ามีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตน คนเก่งและฉลาดมักจะเป็นคนมีความมั่นใจ

แต่เขาไม่ใช่ จะมีอีโก้เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง ไม่ตัดสินใครเพียงเพราะมุมมองของตนเอง

แล้วทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน

สิ่งที่เขาจะทำต่อนั้น คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

7.อาจมี หรือไม่มีการศึกษา ที่สูง

หรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง แต่การันตี ความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเอง

อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี ประสบการณ์ต่างหาก จะทำให้เราเติบโต ได้เร็วกว่า

8.ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง

ว่าเก่งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้ เป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวด ในความสามารถเกินงาม

แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้น

มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องทึ่งในความสามารถเลยล่ะ

9.ไม่เคยทำให้คนอื่น รู้สึกโ ง่

พอเขาทำผิ ดพล าดแต่ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจ คนเก่งและฉลาด มักเป็นผู้ให้โอกาสคน

ถ้าเขาเหล่านั้น ทำความผิ ดเธอก็และพร้อมจะแนะนำ ชี้ช่องทางให้เขา

เพื่อสะท้อนความผิดของตน ให้เกิดการยอมรับที่ดี และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป

10.ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่ดึงความสามารถ ของคนในทีม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ คนเก่งและฉลาดจะเก่งในการจูงใจ

ให้ผู้คนให้คล้อยตามในแนวทาง และความคิดของเขาได้เสมอ ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต

แต่มีคนให้เกียรติ และนับถือ วิธีคิดและการกระทำ ที่เป็นเสมือน กระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตต่อไป