12 อานิสงส์ใหญ่ จากการดูแลพ่อแม่ ที่เลี้ยงเรามา

แทบทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้ว คงเคยได้ยินกันมาบ่อย กับเรื่องที่ว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาคือพระอรหันต์ในบ้าน

โดยตามความเชื่อ ของทุกศาสนา จะมีการสั่งสอน ในรูปแบบของตัวเองและให้เป็นคนดี

ให้เราปฏิบัติ ต่อคนที่รักเรา ในครอบครัวเป็นอย่ างดี และการที่เราได้ดูแล พ่อแม่ได้นั้นถือว่า

เป็นความกตัญญู และเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตัวเราเอง

ทำให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป แล้วในวันนี้ เรามีผลดีที่คนเป็นลูก

ที่มีความกตัญญูกตเวที รู้คุณพ่อแม่ จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน ให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบกัน

1. ในตอนที่ท่าน ยังมีชีวิตอยู่

เราในฐานะที่เราเป็นลูก ต้องดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เมื่อย ามท่านแก่ชราก็ดูแลท่าน

ให้กินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบาย เอาใจใส่ มีเวลาให้ท่าน สร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2. เมื่อท่าน ล่ ว ง ลั บไปแล้ว

จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่าน เพราะเป็นสิ่งที่ดี ที่เราทำได้

อานิสงส์ 12 ประการ ของการดูแลพ่อแม่ ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่

1. ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

2. พ้นทุกข์ พ้นภัยได้

3. ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

4. ทำให้ได้รับการสรรเสริญยกย่อง

5. ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกเรื่อง

6. ทำให้แคล้วคลาด ย ามคับขัน

7. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รักษาผู้ที่ทำ

8. เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี กตัญญู

9. เป็นตัวอย่ างอันดีแก่ลูกๆ หลานๆ รุ่นหลัง

10. ทำให้เป็นคนมีสติ รอบคอบในการที่จะคิดทำอะไรก็แล้วแต่

11. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

12. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ในเรื่องของชีวิต

พ่อแม่ คือพระในบ้าน เป็นพระอรหันต์ของลูก เป็นผู้มีพระคุณ ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหน!

ขอขอบะคุณ p o s t s a r a