ข้อคิดคติเตือนใจ

12 อานิสงส์ใหญ่ จากการดูแลพ่อแม่ ที่เลี้ยงเรามา

แทบทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้ว คงเคยได้ยินกันมาบ่อย กับเรื่องที่ว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาคือพระอรหันต์ในบ้าน

โดยตามความเชื่อ ของทุกศาสนา จะมีการสั่งสอน ในรูปแบบของตัวเองและให้เป็นคนดี

ให้เราปฏิบัติ ต่อคนที่รักเรา ในครอบครัวเป็นอย่ างดี และการที่เราได้ดูแล พ่อแม่ได้นั้นถือว่า

เป็นความกตัญญู และเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตัวเราเอง

ทำให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป แล้วในวันนี้ เรามีผลดีที่คนเป็นลูก

ที่มีความกตัญญูกตเวที รู้คุณพ่อแม่ จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน ให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบกัน

1. ในตอนที่ท่าน ยังมีชีวิตอยู่

เราในฐานะที่เราเป็นลูก ต้องดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เมื่อย ามท่านแก่ชราก็ดูแลท่าน

ให้กินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบาย เอาใจใส่ มีเวลาให้ท่าน สร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2. เมื่อท่าน ล่ ว ง ลั บไปแล้ว

จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่าน เพราะเป็นสิ่งที่ดี ที่เราทำได้

อานิสงส์ 12 ประการ ของการดูแลพ่อแม่ ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่

1. ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

2. พ้นทุกข์ พ้นภัยได้

3. ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

4. ทำให้ได้รับการสรรเสริญยกย่อง

5. ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกเรื่อง

6. ทำให้แคล้วคลาด ย ามคับขัน

7. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รักษาผู้ที่ทำ

8. เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี กตัญญู

9. เป็นตัวอย่ างอันดีแก่ลูกๆ หลานๆ รุ่นหลัง

10. ทำให้เป็นคนมีสติ รอบคอบในการที่จะคิดทำอะไรก็แล้วแต่

11. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

12. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ในเรื่องของชีวิต

พ่อแม่ คือพระในบ้าน เป็นพระอรหันต์ของลูก เป็นผู้มีพระคุณ ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหน!

ขอขอบะคุณ p o s t s a r a