ข้อคิดคติเตือนใจ

12 ลักษณะเด่น ของคนมี EQ สูง จะมีนิสัยแบบนี้

1.ไม่ทำให้คนอื่นมาชอบตัวเอง

สำหรับคนที่มี ความฉลาด ทางอารมณ์ จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนแบบไหน จะตระหนักได้เสมอ

ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลี ย ด ฉะนั้นหากในสถานการณ์ ที่คะแน นเสี ยงมีความเอนเอียงไป

ในทิศทางที่ผิ ดพวกเขาก็ยินดี ที่จะแสดง จุดยืนทำในสิ่งที่ถูกต้อง และถึงจะโดน คนบางกลุ่ม เกลี ย ดก็ยินดี

2.ไม่ตัดสินใคร ว่าดีหรือไม่ดี

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ พวกเขามักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง และค่อนข้างดึงดูดความสนใจ ของคนอื่นได้ดี

และสิ่งเหล่านี้นี่แหละ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน การรู้จักมองในมุมคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจ

มันยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสีย ถ้าเจอใคร ทำอะไรต่างออกไป

เราก็แค่คอยพย าย ามเรียนรู้ เหตุผลเบื้องลึก จากมุมมองคน ๆ นั้น แค่นั้น

3.จะไม่เดินซ้ำทางใคร

เขามักจะทำตามเข็มทิศ ชีวิตของตนเอง และแม้ให้มีอีกกี่ร้อย กี่พัน มาโน้มน้าวใจ พวกเขาจะเลือก สิ่งที่เป็นตัวเขาจริง ๆ เท่านั้น

พวกเขาจะ ไม่ยอมเปลี่ยนไปเพราะพวกเขาเชื่อว่า คนเราต่างคนก็ต่างมีคุณค่าทั้งนั้น แค่ภูมิใจ ในสิ่งที่เราเป็นอยู่

ไม่เอนไปตามความรู้สึก หรือความเห็น ของคนอื่นก็พอแล้ว

4.ไม่ใช่พวก วัตถุนิยม

ความสุขของพวกที่มีความฉลาด ทางอารมณ์สูง คือการได้ทำอะไร ตามใจต้องการ ไม่โดนสังคมกลื นกินจิตใจ

พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้อ ของใช้อะไร ตามกระแ สสั่ง แต่ซื้อตามที่ใจตน พวกเขามองว่า

คนที่ชอบซื้อของแพ ง มาอ วดฐานะ เขาไม่ได้ผิด แต่อย่างใดก็แค่ตามใจ ตัวเองมากกว่า

5.ไม่มี อีโก้

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะไม่ใช่อีโก้ในการตัดสินใจอะไรต่างๆหรอก เพราะพวกเขาไม่ได้แคร์

ว่าใครจะชอบ หรือไม่ชอบ ไม่ต้องการอย ากเป็นที่สนใจ และไม่อย ากได้ผลประโยชน์ อะไรถูกก็ว่า ถูก อะไรผิดก็ แค่บอกว่า ผิด แค่นั้น

6.ไม่ก้ าวร้ าวกับใคร

แม้ว่าจะเป็นใหญ่ถึงระดับเจ้านาย หรือเป็นเพียง แค่พนักง านข าย ในซุ้มเครื่องดื่ มเล็ก ๆ ข้างทาง

พวกเขาจะปฏิบัติต่อ ทุกคนอย่างเท่ากัน สุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพ ในสิทธิของกันและกัน

7.ไม่แล้งน้ำใจ กับใครทั้งนั้น

กับคนรู้จักไม่ว่าจะสนิท หรือไม่สนิท ก็ตาม คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ มักจะแสดงน้ำใจ ให้อีกฝ่ายเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิด แม้แต่ทรัพย ากร ที่พวกเขามีเรียกง่าย ๆ ว่าไม่เคยหวงอะไร หากมันเป็นหนทาง ที่ทำให้คนอื่นได้ดีได้ เขาก็จะทำ

8.ไม่ผิ ดคำพูด ต่อใคร

เขามักจะดึงดูดเข้าหากันเอง เพราะรู้กันเองว่า ใครบ้างที่เชื่อใจกัน

ได้เหตุผลที่เป็นอย่างนั้น ก็เพราะพวกเขาเหล่านี้ มักจะทำตามที่พูดเสมอ

9.ไม่หน้าไหว้ หลังหล อ ก

เพราะคนที่มี ความฉลาดทางอารมณ์สูง จะแก้ไขปัญหาของตัวเอง ก่อนเรียนรู้ข้อผิดพล าดนั้นอย่างละเอียด

แล้วค่อยบอ กคนอื่น และหากพวกเขาบอกให้คนอื่น ทำอะไรแล้วเขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ ตรงกันข้ามแม้แต่น้อย

10. ไม่สนใจ โท รศั พท์

เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่มีความฉลาด ทางอารมณ์ เข้าร่วกลุ่มสนทนา พวกเขาจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

สิ่งใดไม่เกี่ยวข้อง เช่นโท รศั พท์มือถือ พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจ แม้เป็นแค่ บทสนทนาสั้น ๆ ก็เถอะ

11.ไม่อวดโอ้

หับคนที่มีความฉลาด ทางอารมณ์สูง พวกมักเป็นคนที่มีความมั่นใจ ในตัวเองสูง มีความเป็นตัวเอง

เพราะงั้นพวกเขา จึงไม่โ อ้อ วดกับใคร ก็แค่ทำไปตามสิ่ง ที่ใจมองว่าถูก ใครจะเห็นก็เห็นใครไม่เห็นก็แล้วแต่

หากใครกำลังคิดว่า E Q ตัวเอง ต่ำก็แค่ปรับพฤติกร ร ม ให้ได้ อย่างพวกเขา ไม่ย ากหรอก

12. ไม่อ่อนไหวกับสิ่งใดง่ายๆ

ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขา ในรูปแบบบวก หรือลบ พวกเขาจะไม่ด่วนสรุป หรือนำอารมณ์ขึ้นมาตัดสินใจ

แต่จะยอมรับทุกอย่าง และนำมาวิเคราะห์ใหม่ดีๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ส่วนไหนไม่จำเป็น ทิ้งไปเท่านั้นเอง