ข้อคิดคติเตือนใจ

สัญญาณคนหมดรัก จงอย่ายื้อให้อยู่ต่อ

ในทุกๆวันนี้ ชายบางคน ก็อาจไม่ต้องก ารทำร้า ย ความรู้สึกของผู้หญิง ด้วยการบอกความจริง

เกี่ยวกับเจตนาของเขา ไม่มีสถานการณ์ใดที่จะได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย เพราะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

จบ ลงด้วยความเจ็ บ ปว ด และนี่เป็น สิ่งที่ผู้ชายมักจะทำ เวลาที่พวกเขาไม่สนใจคุณอีกแล้ว

1. เขาไม่มีคำ ถามอะไร

ผู้ชายที่ต้องการทำความรู้จักกับคุณ จะหมั่นป้อนคำถามดีๆ เพื่อดูว่าพวกคุณ

จะเข้ากันได้ไหม ส่วนผู้ชายที่สนใจแค่ ช่วงเวลานี้ ก็จะถามคำถามที่ต่างออกไป

2. คุณมักส่งข้ อความ ไปหาก่อนเสมอ

ใช่ว่าผู้ชายทุกคนนั้น จะเป็นเหมื อนกันซะหมดนะ โดยทั่วไปแล้วผู้ชายก็มักจะงั บเหยื่ อที่คุณโยนมา

ผู้ชายจะไม่ส่งข้ อความหาคุณ เว้นซะแต่ว่าคุณจะส่งหาเขาก่อนหรือเป็นไปได้ว่ า

เขาอาจจะส่งข้ อความหาผู้หญิงอีกคนแทน เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมักจะส่งข้ อความหาเขาก่อน

ลองรอและปล่อยให้เขาส่งหาคุณก่อนบ้าง เพื่อสังเกตว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับคุณ

3. เขากอดคุณ ในวันออก เ ด ท

ชายบางคน อาจต้องการให้ทุกอย่ างค่อยเ ป็นค่อยไป เช่นในการพบกันวันแรก

อย่ างไรก็ดี วิธีกอดก็สามารถบอกได้ว่าเขารู้สึก แบบไหนกับคุณ ฉะนั้นจงเชื่อในสัญชาตญาณซะบ้าง

4. ไม่ โทรหาคุณ

หากชายคนนั้น ทิ้งโท รศั พท์ไว้ให้กับคุณ บอกเลยว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก

เพราะเขาจะนั่งรอและปล่อยให้คุณเป็น ฝ่ายวิ่งไล่ตาม เพราะนั้น

คุณควรเป็นฝ่ายทิ้งโ ทรศัพท์แล้วให้เขาวิ่งไล่ตามคุณดีกว่านะ

5. ความต้องการของคุณ ไม่มีค่า

ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับเขา และความต้องการของคุณก็ไม่มีเหตุผล มากพอที่จะต้องใส่ใจ

อันที่จริงความต้องการของคุณ ก็มีความสำคัญเหมือนๆ กับของเขานั่นแหละ

หากเขาสนใจแต่ตัวเอง ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขา ไม่ชอบคุณ

6. หว่านเสน่ห์ อยู่ฝ่ายเดียว

ผู้ชายบางคนจะเก็บงำความคิดของตน เพื่อป้องกั นไม่ให้คุณเสียใจ ผู้ชายเหล่านั้น

ใส่ใจความรู้สึกของคุณ แต่จะไม่มีวันแลกเปลี่ยนกัน เพราะงั้นหากการหว่านเสน่ห์

มาจากคุณเพีย งฝ่ายเดียว จงรู้ไว้เลยว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณแม้แต่น้อย

7. เขาไม่สนใจ จนคุณรู้สึกได้

คุณจงเชื่อสัญชาตญาณ แต่หากคุณไม่แน่ใจ ก็จงถามเขา บางทีเขาอาจเปิดใจพูดคุยหรือไม่คุญเลย

ความรักไม่ควรเกิดขึ้นอยู่ฝ่ายเดียว รักควรเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย

ยังไงก็ดี คุณก็ควรเรียนรู้สัญญาณเห ล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความจริง ที่ไม่อาจรับมือไหว

8. ไม่ได้มี ของข วัญให้

ผู้ชายที่ชอบคุณมัก จะมี ด อ ก ไม้หรืออะไร ก็แล้วแต่ ติดไม้ติดมือมาฝากคุณ

แต่หากเขายังคงไปเที่ยวกับคุณ เรื่อยๆ ไม่ได้สนใจอะไร และไม่เคยให้อะไรกับคุณเลย

จงควรตระหนั กได้แล้วว่า เขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณ

9. พูดถึงผู้หญิงคนอื่นบ่อยครั้ง

หากผู้ชายสนใจคุณ เขาจะไม่พูดถึงผู้หญิงคนอื่น ถ้าพูดก็อาจหมายถึงว่า เขาอย ากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไง

เมื่อเขาพูดถึงผู้หญิงคนอื่น แต่ถ้าเขายังพูดอย่ างเรื่อยๆ ก็เป็นไปได้ว่า

เขาสนใจคนอื่นมากกว่าคุณ อาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณ

10. ทำตัว ยุ่งอยู่เสมอ

หากผู้ชายอย ากใช้เวลาอยู่กับคุณ ก็คงไม่ใช่เรื่องย ากอะไร อาจดูราวกับว่าคุณต้องเป็นฝ่ายนั่งรอ

ให้เขาโท รหาและ เมื่อเขาต้องการพบคุณคุณก็ควรรีบฉ วยโอกาสนั้นไว้

คุณควรใส่ใจกับปฏิกิริย าของเขา เวลาที่คุณ ให้เขาออกมาพบคุณ

ถ้าเขาทำท่าที ลังเลก็อย่ าไปสนใจเขาอีกเลย ปล่อยไป