ความเชื่อ-ดวงธรรมะ

เก็บเงินไว้ไม่อยู่ คนโบราณว่าไว้ ให้ปฏิบัติ 4 ข้อ แล้วชีวิตจะดีขึ้น

เก็บเงินไว้ ที่ตัวเองไม่ค่อยอยู่ มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด หรือมีเหตุที่ต้องให้ใช้จ่ายออกไปตลอด ทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่น มีเรื่องทำให้ต้องติดขัดอยู่เรื่อยๆ

สำหรับคนไหนที่กำลังพบกับปัญหาเหล่านี้อยู่นั้น คนโบราณว่ากันว่า กำลังมีก ร ร ม จากการกระทำ

ที่ทำมาจากอดีตและในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดผลในปัจจุบันนี้ และวิธีการแก้ก ร ร มเป็นทางออก

ที่จะช่วยลดปัญหา คุณที่มีอยู่เบาลงได้ และช่วยให้การเงินของคุณและความเป็นอยู่ดีขึ้น

1 การเงินที่เป็นอยู่นั้น ไม่ค่อยคล่อง

มีเข้ามาก็มีใช้จ่ายตลอด คนโบราณว่ากันว่า เมื่อชาติที่แล้วคุณได้ติดเงินคนอื่นเขา ยืมแล้วก็ไม่คืน

ต้องแก้ก ร ร มมาถวายข้าวส า รที่ให้มีปริมาณน้ำหนักของตัวเราและบวกเข้าไป 1 โล

เชื่อว่าเมื่อคุณทำจะช่วยแก้ เรื่องการ ติดขัดที่มีอยู่ให้พ้นไปได้ หากคุณมีน้ำหนั ก 50 กก บวก 1

ก็จะเป็น 51 ให้คุณถวายข้าวส า รจำนวน 51 กิโลกรัม ถ้าทำไม่หมดในครั้งเดียว ให้ทำในระยะเวลา 3 เดือน

2 วิธีการแก้ที่จะช่วยได้

ก็คือ การทำป้ายบอกทางไปวัดให้กับผู้อื่น หรือการทำซุ้มประตูวัด เป็นเหมือนการบอ ก บุญ

ให้กับผู้อื่นได้รู้ ให้ตัวเราได้บุญรวมถึงผู้อื่นก็ได้บุญจากที่เราทำเช่นกัน

3 ความเชื่อคนโบราณ

ให้ใส่บาตรพระด้วยข้าวส า ร ให้เราเลือกชนิดที่ดีที่สุด ที่พอจะหาได้ ให้นำข้าวมาห่อด้วยถุงพลาสติกสะอาด

แล้วทำการถวาย อานิสงส์ที่ตัวเราจะได้รับ จะทำให้เรามีกิน ได้ดีในเรื่องของการค้ าข าย เก็บเงินได้อยู่กับตัว

4 ทำบุญ ที่หนุนขึ้นสูง

เพื่อพ้นจากปัญหา ผลจากก ร ร มเก่าที่มีมาจากเมื่อในอดีต เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เสื่อสาด รองเท้า

อาสนิสงฆ์ เครื่องลาดปู ถนน ทำแล้วจะเป็นผลที่ดีมาก

4 ข้อข้างต้นนี้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้ก ร ร มของคุณ จากอดีตที่มีมาได้ ช่วยทำให้คุณพ้นจากปัญหาที่เป็นอยู่

และให้คุณพบเจอแต่ความสุข ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เข้ามา หากมีมาคุณก็จงผ่ า นมันไปได้

ขอขอบคุณ postsod