ข้อคิดคติเตือนใจ

กับบางคน อยู่ในใจยังดีกว่า อย่าให้เขาอยู่ในชีวิตจริงเลย

เมื่อเรายังเล็กๆ ไปทะเลเมื่อไร ฉันชอบเก็บเปลื อ ก หอยกลับบ้าน ใส่โหลแก้วเก็บไว้ ตอนนั้นก็คิดแค่ว่ามันสวยดี

โตขึ้นจึงรู้ว่า เปลื อ ก หอยจะสวยงามและมีคุณค่าก็ตอนที่มันอยู่บนผืนทราย และฉากหลังเป็นผืนน้ำสีครามนั่นเอง

ก็คงเหมือนคนบางคน ให้อยู่ในใจดีแล้ว อย่าอยู่ในชีวิตจริงเลย หากการได้ครอบครอง เป็นเจ้าของกัน แล้วมันอึดอัด

ทางเลือกที่ดีที่สุด คงต้องปล่อยไป ให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตนเอง มันอาจจะดีกว่าเนอะ

เค้าตื่นก่อนเรา เวลาเขาจึงมีเวลามากกว่า เขาทำมากกว่าเรา เขาจึงได้ผลต อบแทนมาก เขารับผิดชอบมากกว่า

ตำแหน่งเขาจึงสูงกว่าเรา เขาพย าย ามมากว่าเรา ความสำเร็จของเขาถึงได้ยิ่งใหญ่กว่าเรามากมาย

แท้จริงชีวิตมันก็เท่านี้แหละนะ ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอก โลกจ่ ายผลตอ บแทน ตามความสามารถตามความพย าย าม

“ทำมากกว่า ก็ต้องได้มากกว่า” ให้คิดไว้แค่นี้ คุณค่าลูกปัดพลาสติก จะเห็นสีสันได้ทันที แต่กลับไม่มีคุณค่า เท่าไหร่

ส่วนเพชร หรือพลอยไม่ได้งดงามแต่แรก เพราะต้องผ่านสายตาของผู้ชำนาญ

และทนผ่านการเจียระไนก่อน จึงจะเปล่งประกายออกมา ความดีที่มีค่า อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกพบเห็นได้ง่าย

เพราะหลายคนมักเลือกที่จะมอง ภายนอกที่สวยงามก่อน แต่หากสามารถยืนหยัด มุ่งมั่นรักษาความดี

ไม่ดูแค่เปลื อ กนอก สุดท้ายจึงจะเป็นผู้ที่งดงามและมีคุณค่าอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณ สิริทัศน์ สมเสงี่ยม