ข้อคิดคติเตือนใจ

ถ้าลูกรักพ่อแม่จริง อย่าพูด 10 ประโยค กับท่านเลย

พอจะเข้าใจอยู่แหละว่า เด็ กสมัยนี้หรือสมัยก่อน เมื่อยังเป็นวัยรุ่นต่างก็ใจร้อน ไม่ชอบให้ใครมาสั่ง

และมักจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัวอยู่บ่อยครั้ง แต่รู้มั้ยว่ามี 10 ประโยค ที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่เลย

เมื่อเวลาท่านฟัง แล้วจะรู้สึกเสี ยใจ ท่านรู้เสมอ ว่าอะไรดีหรือไม่ดีกับเรา ที่ท่านทำไปเพราะหวังดีกับเรานั่นแหละ

1.พูดยังไง พ่อกับแม่ก็ไม่เข้าใจหรอก ไม่พูดแล้วนะ

2.พอแล้ว รู้แล้ว พูดอยู่นั่นแหละ จู้จี้จริงๆ เลย

3.บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ าทำ ถึงทำไปก็ไม่เห็นจะดีอะไรเลย (พ่อแม่แก่เฒ่า การที่พูดแบบไม่คิดอย่ างนี้ กลับกลายเป็นการทำร้ า ยจิตใจท่าน)

4.ความคิดแบบนี้ มันโบราณนะ ยุคนี้ทำอย่ างนี้ไม่แล้ว (คำแนะนำของท่านอาจจะช่วยอะไรได้บ้างไม่ได้บ้าง

แต่ทำไมเราไม่เปลี่ยนมาเป็นรับฟัง อย่ างน้อยอาจมีสิ่งดีๆที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้)

5.มีอะไรอีกมั้ย ไม่มีอะไร จะวางสายแล้วนะ (ที่ท่านโทรมา ก็เพราะอย ากจะได้ยินเสียงลูก

อย่ าได้เห็นเป็นเรื่องน่ารำค าญ ทีพูดกับเพื่อนยังพูดได้เป็นชั่ วโมงเลย)

6.ผมรู้ว่าผมจะกินอะไร วันหลังไม่ต้องทำเผื่อหรอกนะ

(พ่อแม่เฝ้ารอคอยลูกๆ กลับบ้าน จงรับเอาความห่วงหาอาทรนี้ไว้เถิด อย่ าทำร้ า ยน้ำใจท่านเลย

มีคนอีกไม่น้อย ที่อย ากทานอาหารที่พ่อแม่ปรุงให้ แต่ไม่มีโอกาสนั้น)

7.บอกหลายครั้งแล้วนะ ไม่ต้องเข้ามาจั ดห้อง หาของไม่เจออีกแล้ว วันหลังไม่ต้องแล้วนะ

(ห้องรก ต้องรู้จักเก็บ ไม่จัดเก็บให้ดี ก็อย่ าได้โท ษคนอื่น)

8.ผมโตแล้วแม่ ผมรู้ว่าผมจะต้องทำอะไร ยังไง พูดอยู่ได้ รำค าญ

9.ของเก่าๆ นี้เก็บไว้ทำไม รกบ้านเปล่าๆ ใช้การอะไรก็ไม่ได้แล้ว (บางครั้งมันอาจจะไ ร้ค่าสำหรับเรา แต่มันอาจมีค่าสำหรับท่านก็ได้

ของทุกอย่าง ล้วนมีประวัติ เราไม่ดีใจเหรอ ของที่เราใช้ในตอนเด็ ก วันนี้มันยังอยู่)

10.บอกกี่ครั้งแล้วว่า อย่ ากินของที่เหลือ ทำไมไม่จำ (พ่อแม่ประหยัดใช้จนเป็นนิสัย บอกท่านทำให้น้อยลง ดีกว่านะ ถนอมน้ำใจท่านด้วย)

ประโยคเหล่านี้ เราอาจเคยพูดกับท่าน คุณๆ ทั้งหลายอย่ ารอจนถึงวันที่เรารู้คุณค่า ตอนนั้นมันอาจสายไปแล้ว

ขอขอบคุณ teen.mthai