ข้อคิดคติเตือนใจ

ชายที่รักคุณจริง คุณจะเป็นทุกสิ่งในชีวิตเขา

คนรักของคุณเป็นยังไงบ้าง เขายังมีความรักให้คุณสม่ำเสมออยู่หรือเปล่า ไปสังเกตุคนรักของคุณดูว่า

เขายังทำแบบนี้ให้คุณอยู่หรือเปล่า ถ้ายังทำแบบนี้แสดงว่าเขายังรักคุณเสมอ

และการให้เกียรติกัน ก็ต้องมีให้กันทั้งสองฝ่าย ไม่จำเป็นว่า จะต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกียรติแค่ฝ่ายเดียว

ผู้ช ายให้เกียรติผู้หญิง ผู้หญิงก็ให้เกียรติผู้ช าย จึงจะสามารถอยู่ด้วยกันได้นาน และไม่มีปัญหาเกิดขึ้น

และคุณจะพบว่า ชีวิตที่มีความสุข มันเป็นยังไง

1 ชอบทำให้มีรอยยิ้มอยู่เรื่อย

คนที่คอยทำให้คุณยิ้ม ในวันที่รู้สึกแ ย่ เขาคือคนที่รักคุณมากๆ จริงแหละ

ผู้ช ายที่ไหนที่ชอบทำให้คุณมีรอยยิ้ม ก็คือคนที่รักคุณมาก เพราะเขาทนเห็นคุณร้องไ ห้หรือเสี ยใจไม่ได้เลย

2 ชอบซื้ อของให้เสมอ

กับผู้ช ายบางคน ก็เป็นสายเปย์ตัวจริง เวลาเขาเห็นอะไรสวยๆ งามๆ ดีๆ

ก็มักจะซื้ อมาให้เป็นของขวัญ แบบนี้ เขาหลงรักคุณหนักมาก จึงยอมควั กเงินเขาซื้ อของมาให้ไงล่ะ

3 หึ งห ว งบ้างเป็นบางครั้งบางครา

เมื่อคุณ ออกนอกลู่ นอกทาง หรือว่าไปคุยกับผู้ช ายคนอื่น เขาก็มักจะแสดงท่าที

ที่ว่า หึ งห วงหรือไม่พอใจนั่นเอง ก็เป็นอีกนิสัยที่น่ารักนะ แต่ในที่นี้ต้องหึ งแบบพอดีๆ

ด้วยนะ ไม่ใช่อะไรนิดอะไรหน่อย ก็หึ งห วงไปหมด เดี๋ยวมันจะกลายเป็น อึดอัด

4 วางแผนอนาคต กับคุณ

คงไม่มีผู้ช ายคนใด ที่อย ากจะวางแผนอนาคตกับคนที่เขาไม่ได้รัก

ดังนั้นแล้ว หากเขาพย าย ามวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณ ก็แปลว่าเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณแล้วยังไงล่ะ!

5 มีเวลาให้คุณเสมอ

ชายใดที่เราเรียกหาหรืออย ากเจอเขา เมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะมาหาทันใด

นับว่าเป็นผู้ช ายที่รักเราจริงๆ จริงใจกับเรา แทบจะไม่เคยอ้างว่าไม่มีเวลาสำหรับคุณเลย

ขอขอบคุณ  มียิ้ม