ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัย ผู้หญิงเจ้าชู้ ชีวิตของเธอมักมีเรื่องให้ท้าทายเสมอ

1. เธอโปรย เสน่ห์ ไม่เลือกเวลาหรือสถานที่

หากเหยื่ อความรักที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผ่านเข้ามาในความสนใจของเธอล่ะก็ เหล่าบรรดาผู้หญิงเหล่านี้นั้น

ไม่พล าดโอกาสที่จะรีบ ชิ งความได้เปรียบ โ ฆ ษ ณ าโ ป รโ ม ทตัวเองหรอกนะ เธอถนัด

2. มีกลยุทธ์ในการหว่านล้อม ผู้ชายให้ยินยอมเธอ เสมอ

แม้ผู้ชายใจแข็ งแค่ไหน เธอมีวาทะศิลป์ในการเจรจา ด้วยน้ำเสี ยงหวานจนเชื่อม

จนใจชายละลาย ด้วยอาการงอนที่ดูดีน่ารัก บางทีทำทีเป็นน้ำต าคลอเ บ้ า จนชายต้องตกลงปลงใจ

ซึ่งกลยุทธ์เช่นนี้ ใช่ว่าผู้หญิงทุ กคนจะใช้ได้ผล ผู้หญิงบางคนเริ่มร้องไ ห้ ผู้ชายเขาก็ไม่สนใจ ไม่แคร์

3. เธอพร้อมเป็นมิตร กับชายทุกๆคน

ไม่ใช่ว่าใบหน้าอันงดงาม จะสะท้อนความเป็นผู้หญิงหลายใจ แต่มันมีอะไรที่ฟ้องว่า มีความไม่ชอบมาพาก ล และมีบางอย่ างซ่อนอยู่

4. เธอมักร่ าเริงในห มู่ผู้ชาย

เป็นพรสวร รค์ส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่ได้มีกันทุกคนหรอกนะ

บุคลิกและเสน่ห์ที่สร้างความบันเทิง และความสุขให้ กับผู้ชาย แม้จะไม่ได้แสดงว่าเธอคนนั้นหลายใจ

แต่มันก็ทำให้เชื่อว่า เธอมีผู้ชายในสต๊ อ ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งเลยล่ะ

5. เธอรู้จักวางตัว เลี้ยงความสัมพันธ์

ไม่ใช่ว่าเธอจะปล่อยตัว มีความรักพร่ำเพรื่อหรอกนะ แต่เธอรู้วิธีว่าจะปฏิบัติต่อผู้ชาย

ให้เขามาเข้าทางรักของเธอ แบบให้ความใกล้ชิด มากกว่าความเป็นเพื่อน

แต่ปฏิบัติและสนิทสนม น้อยกว่าคนที่เป็นแฟนกัน ใครถามก็ทำอ้ำอึ้ งกึ่ งเ ขิ นปนอายว่า เขาเป็นเพื่อนสนิท

เป็นการบริห ารความสัมพันธ์อีกแบบ คนเก่าก็ยังไปมาหาสู่กัน คาราคาซั งอยู่ แต่ก็ไม่ปิดโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา

ขอขอบคุณ b l o g g a n g