ข้อคิดคติเตือนใจ

4 สิ่ง ที่ควรทิ้งไป เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

ชีวิตเรา ในบางครั้งมันเหมือนนิทานเล่มหนึ่ง ที่มีเราเป็นตัวละค รในเรื่องนั้น ปกติแล้วนิทานนั้น

จะเริ่มต้นด้วยความสุข ผ่านไปกลางๆ เรื่องอาจจะทุก ข์เสี ยหน่อย

ตอนจบก็จะวนกลับมาสุขดังเดิม บางทีมากกว่าเดิมอีก นั่นเป็นเพราะเราได้ทิ้งสิ่งที่ไม่สมควร

ออกไป ในอนาคตซึ่งในชีวิตคนเราต่างก็เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องดีและไม่ดี

โดยเฉพาะกับ เรื่องที่ไม่ควรเสี ยดๅย ที่ในบางครั้งเราเองก็กลับนำมันมาคิดมาก กังวล

แล้วมันก็จะทำให้เราต้องกลับมาเป็นทุ ก ทิ้งไปบ้าง ปล่อยวางบ้าง ชีวิตเราจะได้ก้าวต่อไปอย่างสวยงาม

1. คำพูดดีแต่แฝ งไปด้วยความเ สแสร้ ง หลายคนคงเคยเจอพวกคำพูดที่ดูดี แต่สัมผัสยังไง

ก็รู้สึกได้ว่า เต็มไปด้วยการ ตี ส อ งหน้า ไม่จริงใจใส่กัน ซึ่งคำพูดพวกนี้จับผิ ดได้ไม่ย ากหรอกนะ

เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีเซ้นส์ในการรับรู้กันอยู่แล้ว และหากคุณคือคนที่รักตัวเองมากพอ ก็จงอย่ าเก็บการกระทำ

และคำพูดจากคนพวกนี้มาใส่ใจ เดี๋ยวจะไม่มีความสุขเอาซะเปล่าๆ นะ

2. ความสัมพันธ์คลุมเครือ ทำไมคนยุคนี้ จึงพากันฮิ ตการคบหาแบบไร้สถานะกันจัง

แล้วเคยลองถามตัวเองบ้างไหมว่า เราสูญเสี ยกันไปเท่าไรแล้ว กับความสัมพันธ์ที่ไร้ชื่อ บางทีการเป็นฝ่ายที่มอบความจริงใจให้

แต่ไม่เคยได้รับอะไรกลับมาเลย ทำให้เราเ สี ยความรู้สึกดีๆ ที่มีอยู่ไปได้เช่นกัน

แล้วหากเป็นอย่ างนั้น จะมามัวยอมเสี ยเวลาไปกับความไม่ชัดเจนเพื่ออะไรล่ะ จริงมั้ย

3. ความรู้สึกดีๆ ที่เราให้ไปผิ ดคน จริงอยู่ที่ว่า ความรู้สึกของคนเรา หากได้ลองสู ญเสี ยมันไป

มันมักจะไม่สามารถเรียก ให้มันย้อนกลับคืนมาเป็นดังเดิมได้

การมอบความรู้สึกดีๆ ให้ไปกับใครสักคนก็เช่นกัน แม้ว่าสุดท้ายแล้ว มันจะเป็นการมอบให้ไป

ผิ ดคนก็ตาม เราก็ไม่สามารถที่จะเรียกให้มันกลับมาคืนมาได้อีก การมานั่งโ ท ษตัวเอง อาจไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีหรอกนะ

4. มิ ต รท ร ย ศในชีวิตนี้ ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเคยพบเจอกันมาบ้างแล้ว กับสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า

เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแอ บแท งข้างหลังท ะ ลุ ถึงหั วใจ ซึ่งเจ้าพวกนี้ ถือได้ว่าเป็นศั ต รูตัวร้ ๅยของชีวิตเลยก็ว่าได้

ที่ทั้งรักด้วยเกลีย ด ด้วยไปพร้อมๆ กัน จะว่าไปคิดๆ แล้วก็ยังแค้ น คบกันมาก็นาน

แต่มาทำร้ ๅยกันได้ลง ฉะนั้นแล้วอย่ๅไปคิดเสี ยดายคนแ ย่ๆ แบบนี้ คนดีๆมีเยอะแยะไป