ข้อคิดคติเตือนใจ

(ให้ข้อคิดได้ดี) คนเราไม่ควรมองโลกในแง่ดีมากไป

โลกสวยเกินไปก็อยู่ย าก มองโลกในแง่ร้ ายเกินไปก็ไม่กล้ าใช้ชีวิต โลกปัจจุบันเป็นเช่นนี้

ควรเดินทางสายกลาง ต้องรู้จักความพอดี มองโลกแบบตรงไปตรงมา

และในสังคมที่เงิน สำคัญกว่ามิตรภาพ ความจริงใจหาย ากตามไปด้วย

คนส่วนมากเห็นแก่ได้ จ้องจะเอาเปรียบผู้อื่น เมื่อมีโอกาส จะให้ใจใคร​ก็ดูดี ๆ

อย่ามองแค่ฉ าบฉ วย จริงใจ​ได้แต่ต้องชัดเจน​ อย่ายอมให้ใครล้ำเส้น

ถ้ารักมา​ รักตอบ ดีมา ดีตอบ แต่หากจะมาแบบร้ าย ๆ เห็นแก่ตัว ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทน

อย่าเป็น​ “คนดี” จนไม่มีคนเกรงใจ ดีเกินไปจนไม่มีใครเห็นค่า ถ้าหาความจริงใจไม่ได้

อยู่คนเดียวง่ายกว่า สบายใจกว่า มองคนให้ออก แล้ว​เลือกคนที่เข้ามาในชีวิตให้เป็น ให้เหมาะที่สุด

คนโ ง่ดูเหมือนฉลาด เมื่อมีเงิน แต่คนฉลาดดูเหมือนโ ง่ ตอนไม่มีเงิน

เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องใช้เงิน

เงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ แต่สุขภาพที่ดี ต้องใช้เงิน

เงินซื้อความรักไม่ได้ แต่ความรักเสื่ อมหายได้ เมื่อข าดเงิน

เงินไม่สามารถซื้อความเก่งกาจได้ แต่ความรู้ และใบปริญญาที่ได้มา ต้องใช้เงิน

เงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้ แต่เมื่อไม่มีเงิน ย ากที่จะนอนหลับ

เงินไม่ใช่สิ่งชั่ วร้ าย แต่การขาดเงิน จะทำให้เกิดเรื่องร้ าย

เรื่องเงินมันเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าไม่มีมัน คือเรื่องใหญ่ เงินไม่ใช่แก้วสารพัดนึก

แต่หากคุณไม่มีเงิน จะนึกอะไรไม่ออกสารพัดเลยล่ะ การมีเงินไม่ได้ทำให้เรา

มีความสุขที่สุดหรอกนะ แต่มันก็ทำให้เรา มีความสุขมากขึ้น จะทำอะไรก็สะดวกขึ้น ครอบครัวเราสบายขึ้น

เงินทำได้ทั้งสอง แล้วแต่คุณจะเลือก จะสร้างประโยชน์ หรือสร้างโท ษ ก็อยู่ที่คุณ

ขอขอบคุณ bitcoretech