ข้อคิดคติเตือนใจ

แม้จะรักมากแค่ไหน ก็ควรเลิก คบไปมีแต่เสียเวลาเปล่า

การที่เราความรักนั้น มันควรที่จะสร้างความสุขให้กับคุณ หากเริ่มรู้สึกตะห งิ ดๆ ว่าชายหนุ่มข้างกาย

ไม่เห็นจะทำให้มีความสุข เสียเวลาเปล่า ทั้งยังเริ่มเกิดความทุ กข์

ก็มาพิจารณาดีกว่าว่า เขาเข้าข่ายผู้ชายที่ควร ส ลั ดทิ้ง ทั้ง 5 แบบ หรือไม่

1.ไม่ให้เกียรติ ผู้หญิง

ถ้าชายใด ที่คุณกำลังคบหาไม่รู้จักให้เ กีย รติ คุณ รวมถึงคนในครอบครัวของคุณ

ทั้งที่ปากก็บอกว่ารัก แต่พฤติกร ร ม ต าลปัตร แนะนำได้เลยว่า รีบถอยออกมาให้ห่างดีกว่า

2. ก่อ ห นี้ ให้เราต้องชดใช้

ถ้าว่าเป็นห นี้ สินที่เกิดจากการทำธุรกิ จฝ่ า ฟั น สร้างอนาคตร่วมกันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะ

แต่ถ้ามันคือห นี้สินที่พ่อตัวดี สร้างโดยไม่รู้จักคิดก่อนทำ แล้วมาโยนให้เราต้องชดใช้

อย่างนี้ รีบโบกมือบ๊ายบาย ทันที เลยจ้า!

3.ผู้ชายที่ ไ ร้ ความสามารถ

คบกันแล้วเหนื่อยเกินไป ไม่มีอะไรก้าวหน้า เพราะคุณชายของคุณ ก็มัวแต่เลื่อนลอยไปวันๆ

เรื่องทำมาหากินไม่ยุ่ง มุ่งแต่เที่ยวไปวันๆ เงินไม่พอยังแบมือขอที่บ้าน

เรียกว่าไม่มีความสามารถ ดูแลตัวเองยังทำไม่ได้ แล้วจะดูแลคุณได้ยังไงกัน

เช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขากลับบ้าน ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาเถอะ

4.ผู้ชายที่ ทำให้คุณ ป่ ว ย ไม่ดูแลคุณ

ความเ จ็ บป่ วยในที่นี้ มันรวมถึง ทั้งร่างกายและจิตใจ ก็คือสำ ส่ อ น ไม่รู้จักดูแลตัวเอง

จนอาจเอาโ ร ค มาติดคุณ แล้วส่วนทางใจหมายถึง การสร้างแต่เรื่องให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ

อัดอัด กังวล ยิ่งคบยิ่งป่ ว ย เช่นนี้จะมีไปทำไมล่ะ อยู่คนเดียวดีกว่า

5.มีแนวโน้ม ใช้ความรุ น แ ร ง

อันนี้ไม่ต้องอธิบายให้มากเพราะไม่ต้องเดาก็รู้ว่า ถ้าคุณอยู่กับหนุ่มประเภทนี้ต่อไป

ก็มีแต่จะกลายเป็นกระสอ บ ทรายให้เขา ทุ บ ตี เจอเช่นนี้ รีบถอยออกมาดีกว่า โบกมือลาค่ะ

ขอขอบคุณ pentahugs