ข้อคิดคติเตือนใจ

คนในกะลา 4 แบบ ที่เราไม่มีวันชนะได้เลย

1. ก้ าวร้ าว เพื่อกล บเกลื่ อน

พวกฉลาดน้อยนั้น จะก้ าวร้ าวมากกว่า พอตัวเองคุมสถานการณ์ไม่อยู่ เหตุการณ์ไม่เป็นดั่งใจตน

จะมีอาก าร โ ม โ ห ก้ า ว ร้ า ว กลบเกลื่อนหวังให้จบข่ าว เจอมุ กนี้ โบกมือลาค่ะ

ไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งสิ้น คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคาใจ เหมือนกับว่าเคลียร์ไม่จบ แล้วอึ ดอั ดตัวเอง

2. โช ว์เหนือตลอด

ไม่ใช่ทิศเหนือ ใต้ แต่อย่างใด แต่เป็นการมองว่าตัวเองดี เด่น กว่าใครๆ ติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดี ตัดสินโดยมีความลำเอียง

พวกไ อ คิ ว ต่ำจะรับอะไรได้ย าก เข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนพวกฉลาดที่พร้อมจะเข้าใจ พร้อมจะเรียนรู้ เห็นใจ

ทำอะไรให้ใครก็ไม่หวังผลอะไร แต่พวกคน โ ง่ จะไม่เข้าใจเรื่องประมานนี้หรอก

อัตตามันสูง ให้อะไรใคร ก็ต้องการคืน ก็คนอย่างฉันอุตส่าห์ให้เธอ ประมาณนั้น ถ้าเจอ หันหลังเดินห นีทันที

3. คิดว่ายังไง ตัวเองก็ถูกเสมอ

นั่นคือ ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอด สังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขั ดแย้ ง จะเถี ยงเอาเพื่อเอาชนะ ไม่มีฟังชาวบ้าน ไม่ฟังใคร

ใช้ตรรกะวิบัติ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ แถ ข้างๆ คูๆ เพื่อเอาชนะเรา อย่างเดียว หากพบเจอคนเช่นนี้เงียบดีกว่า

คิดไว้เสมอว่า “เสื อไม่มีวันลดตัวไป กั ด กับหมา” ฉันใด ก็ฉันนั้น

4. มักโยนความผิ ดให้คนอื่นตลอด

ถ้าคนธรรมดาทำผิ ด ก็จะรับและใช้ให้เป็นบทเรียน ปรับปรุง แก้ไข ให้ดีขึ้นไม่ให้เป็นซ้ำอีก

แต่ถ้าผิ ด แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เรียกว่า โ ง่ นะ ขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ด แค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุง

โ ง่อยู่อย่างนั้น ซ้ำๆหากเจอคนเช่นนี้ อย่ารู้จักจะดีกว่า ปล่อยเขาไป ตามเว รตามกร ร ม ตามที่ควรจะเป็นดีกว่า อย่าไปเข้าข้องเกี่ยวเลย