ข้อคิดคติเตือนใจ

หากเจอคนโลกแคบ อย่าไปสนใจ อย่าไปคิดมาก

1. อย่ ายอมแพ้

เป้าหมายของคนที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณ คือการสร้างผ ลกระทบ เพื่อยั่ วยุคุณ พวกเขาไม่ได้มีอะไรดีกว่านี้แล้ว เพราะงั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงโ ม โ ห

แล้วคุณจงจำไว้เลยว่า อย่ายอมแพ้ ถ้ามีคนส่งข้อความที่ไม่เป็นความจริงมา คุณก็ไม่จำเป็นต้องตอบกลับ

แน่นอนว่า คนเหล่านี้จะพย าย ามทำทุกทางในการใช้ข้อมู ลเพื่อทำร้ า ย คุณเสมอ แม้ว่าข้อมู ลดังกล่าวจะผ่านมาหลายนานแล้วก็ตามที

คุณต้องคิดทบทวนชีวิตดีๆ อย่ าปล่อยให้มันครอบงำคุณเด็ ดข าด

2. จำไว้ว่า มันไม่เกี่ยวกับคุณ

คนเราจะรู้สึกอย ากทำล ายชีวิตของคนอื่น ก็ตอนรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองถูกคุ กค าม พวกเขาไม่มีความสุข ฉะนั้นพวกเขาจึงอย ากทำให้คนอื่นตกต่ำเหมือนตน

และมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณ พวกเขาจะพูดเพื่อให้รู้สึกมั่นใจในคุณค่าของตน

แล้วในสายตาของพวกเขา คือความผิ ดของคุณซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง พวกเขาอย ากทำให้คุณพ่ายแพ้และหาเหตุผลต่างๆ นาๆ ที่จะโ จ ม ตี คุณ

3. ปั ดทิ้งออกไป

คนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณ คุณต้องตัดสินใจอย่ างเด็ดข าด เพื่อสร้างพื้นที่ระหว่างคุณกับพวกเขา

และอย่ าลืมว่าพวกเขาไม่ใช่คนประเภทที่คุณอย ากให้เข้ามามีบทบาทในชีวิต คนเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมคุณได้

เพราะงั้นพวกเขาจะทำทุกอย่ าง เพื่อพย าย ามควบคุมสิ่งที่คนอื่นจะมองเห็นคุณ

แม่ของฉันมักพูดว่า “เราโต้เถี ยงด้วยความบ้ าคลั่ งไม่ได้หรอก” เพราะพวกเขาพย าย ามที่จะลดความน่าเชื่อถือของคุณลง

ฉันเป็นคนแรก ที่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยเป็นเพื่อนที่แ ย่มาก่อน แล้วจากนั้นฉันก็ปิดฉ ากความสัมพันธ์เพราะฉันรู้ว่า

ยังไงซะฉันก็ไม่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเขาได้ และพวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของฉันไม่ได้เหมือนกัน

ทุกวันนี้ ฉันไม่มีเพื่อนที่น่าเบื่ออยู่อีกแล้ว ฉันมีวุฒิภาวะมากพอ รู้ว่าจะตั ดขาดความสัมพันธ์ที่เป็น พิ ษเช่นนี้

ได้ยังไง ฉันรู้ว่าฉัน ก็ไม่ใช่คนเ ล วและไม่มีใครพย าย ามที่จะให้ฉันเป็น ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนวิธี

ที่ฉันมองตัวเองได้ นี่ไม่ใช่การทำตัวไร้เดียงสา แต่เป็นการโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยอมรับว่าตัวเองเป็นใคร

ขอขอบคุณ issue247