ข้อคิดคติเตือนใจ

12 ข้อคิด หาก โ ค วิ ด อยู่ไปถึงอีก 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า

1.หากพอมี จงเก็บทุนไว้ให้มาก หากจะลงทุ นให้ดูผลตอบแทนระยะสั้น ไม่ต้องคิดหวังระยะย าวหรอก

2.หากไม่มีทุ น ให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ งดท่องเที่ยว หาอะไรทำที่เกิดรา ยได้เพิ่มหรือทดแทน สิ่งที่เสียไป

3.ขา ยของที่ไม่จำ เป็นสำหรับชีวิตไปบ้าง อะไรที่พอมีกำไร แนะนำให้ขา ย ตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้ อ แล้วไม่ต้องริซื้อมาอีกนะ

4.อย่ าไปโล ภพวกทองหุ้ น นั่นคือ กับดั กที่จะทำให้ชีวิตจม เมื่อมีเงินคิดสองอย่ าง ลงทุ นที่เกิดด อ ก ผลมากกว่า 7%

หรือ เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์ เพราะถ้าเป็นอะไรไป มีหลักที่มั่นคงคอยช่วย

5.ขวนขวายหาความรู้ให้มาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถนัดไหม รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้งไปเฉยๆ

6.คิดว่าตื่นขึ้นมาคือ วันแรกของช่วงสุดท้าย ที่จะมีชีวิตอยู่

จงใช้ชีวิต ให้มีความสุขกับครอบครัว คนรัก จะดับตอนไหน ไม่มีใครรู้

7.การศึกษาต่อไป มหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ คนเรียนน้อยลง

ปริญญาอาจไม่ช่วยเรื่อง ทำมาหากินได้ เรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตไม่เก่ง มีถมเถไป ตอนนี้ความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมากแล้ว

8.ข้าร าชการ คุณนั้นยังพอมีความมั่นคงจากรั ฐ แต่หากรั ฐล้ มเหลว คนกลุ่มแรกๆ คือพวกคุณที่จะดับก่อน

เพราะถ้าคุณไม่เพิ่มทักษะ ในการทำมาหากินเลย ไม่มีรั ฐ ใครจะเลี้ยงคุณได้ โดยเฉพาะคนที่เกษียณอายุ

9.รั ฐวิส าหกิจ ยังมีความสุขได้ แต่หลายรั ฐวิส าหกิจก็กำลังตๅ ย

และตๅ ยไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ฝั งพวกคุณโด น d i s r u p t โดยไม่รู้ตัว อันที่มั่นใจว่าไม่ล้มแน่

อันนั้นแหละ ที่จะล้ มก่อนเพื่อน ต่อไปหมดยุค m o n o p o l y แล้วล่ะ

10.เจ้าของกิจการ เน้นที่ต้นทุน อะไรเสี่ ยงอย่ าทำ ต้นทุนสำคัญที่สุด มันคือความอยู่รอดของกิจการ

เรียนรู้เรื่องการเงิน และบัญชีเพิ่ม ใครว่างช่างหัวมัน เพราะเวลาพั ง เขาไม่ได้มาช่วยเราหรอก

11.เอกชน ส่วนนึง ต า ยแน่ แต่จะมีส่วนรอดหากพากันปรับตัวทัน ใครทำงานเอกชนวันนี้ ต้องปรับตัวเอง

รักงานที่ทำให้มาก และหาอะไรทำเพิ่มให้เยอะ มิเช่นนั้นจะแ ย่แน่

12.อย่ าชะล่าใจ เพียงแค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ แต่หากคุณไม่เตรียมรับมือ

ต่อให้พระเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้ และขอให้โชคดี ครับทุกคน อย่ าลืมว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่หากไม่มีเงิน ทุกสิ่งก็จบเช่นกัน

ขอขอบคุณ Ramet Tanawangsri