ข้อคิดคติเตือนใจ

สิ่งไหนไม่จำเป็น ก็ควรตัดออกจากชีวิตไปบ้าง

บางครั้งคนเราก็มีเรื่องไม่สำคัญ ในชีวิตเกินไป ทั้งที่ไม่สำคัญ ไม่จำเป็น แต่เราก็มักเลือกที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้

เพื่ออะไร เก็บ..ทั้งที่ไม่จำเป็น คิด..ทั้งที่ไม่สำคัญ

แล้วชีวิตก็มีแต่เรื่องที่เป็น ข ย ะ ที่ทำให้เราเดินหน้าไปต่อไม่ได้

สิ่งไม่จำเป็นต่อชีวิต ถ้ามีก็รีบ ๆ ตัดออกจากชีวิตไปเถิด แล้วเดินหน้าต่อ ใช้ชีวิตอย่ างมีคุณค่า

1. ความยึดมั่น ถือมั่น

ตัดความยึดมั่น ถือมั่นทิ้งไปด้วย ยึดมั่นในที่นี้นั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นเพียงตัวเอง

แต่เป็นการเอาตนเอง ไปผูกยึดกับคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้

เพราะโลกนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นของเราโดยถาวร ขนาดร่างกายก็แค่ยืมมาใช้

เมื่อหมดอายุขัย ก็ต้องคืนร่างกายนี้ไป ฉะนั้นแล้ว อย่ายึดมั่นถือมั่นเลย

2. คนที่ไม่สำคัญ

นึกดูให้ดี บางทีเราก็มีคนไม่สำคัญในชีวิตมากเกินไป และคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะคอยบั่ นทอนกำลังใจในการใช้ชีวิตเรา

แต่ยังฉุ ดพร ากตัวเราให้เดินหน้าต่อไปไม่ได้สักที เพราะมัวแต่ยึดติดกับคนเดิมๆ

ทางที่ดีคือ ตัดออกไปซะบ้าง คนไม่ดีคบไปก็เท่านั้น ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น มีแต่จะพาเราไปพบเจอแต่เรื่องไม่ดี

3. อดีต ที่ไม่น่าจดจำ

คิดไว้เสมอว่าอดีตคืออดีต โดยเฉพาะอดีตที่ผิ ดพล าด ไม่น่าจดจำ

ที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ เราทำได้แค่เพียงเก็บอดีตเหล่านั้น ไว้เป็นบทเรียน

เป็นประสบการณ์ที่คอยสอนตัวเอง ไม่ให้ผิ ดพล าดซ้ำ ๆ ได้อีก

แต่อย่ าเก็บมาคิด จนทำให้ชีวิตก้าวต่อไปไม่ได้ เพราะสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ

4. ความคิด แง่ลบ

คนเรามีความคิดไม่ดี หรือความคิดลบ มากกว่าความคิดในแง่บวก

และความคิดแง่ลบนี่แหละนะ ก็จะทำให้เกิดจินตนาการร้ า ย ๆ ที่ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ า ยแบบที่เราเองไม่รู็ตัว

และเมื่อมองโลกแง่ร้ า ยมากๆ เข้า ก็เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิต ทำให้ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรซักอย่ าง

เพราะความคิดของเรา จะจมดิ่งอยู่แต่กับเรื่องร้ า ย ๆ นั่นเอง

5. ความกลั วที่จะผิ ดพล าด

ความกลั วเป็นสิ่งที่ห นีไม่พ้น คนทุกคนมีความกลั ว แต่ต้องไม่ใช่ความกลั วที่จะผิ ดพล าด

แบบว่า จนไม่กล้าเริ่มอะไรซักอย่าง

เพราะความผิ ดพล าดเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ถ้ากลั วก็ไม่มีทางสำเร็จ

ทางที่ดีอย่ ากลัวที่จะทำผิ ด แต่ให้กลั วที่จะไม่ได้ทำดีกว่านะ

6. ปัญหา..ที่แก้ไม่ได้

บางคนไม่รู้ว่าบางปัญหา ก็ไม่ได้มีไว้แก้ แต่มีไว้ให้เรายอมรับ และอยู่กับมัน

เพราะงั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหา ที่แก้ไม่ได้ อย่ าเพิ่งตั้งหน้าตั้งตาแก้ให้สำเร็จ ในคราวเดียว

การทำแบบนั้น มีแต่จะทำให้เครี ย ด โดยใช่เหตุ ไปซะเปล่า

ถ้ารู้ว่าปัญหานั้นแก้ไม่ได้ ให้เลิกคิด เลิกแก้ แต่ให้หาทางที่จะอยู่กับปัญหานั้นอย่ างมีความสุขแทน

7. อัตตา

คือตัวตน มนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตา อยู่ในตัวเสมอ มากบ้าง น้อยบ้าง

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สั่งสมมาในชีวิต “อย่ าเห็นอะไร ๆ เป็น “ตัว กู” หรือ “ของ กู” แต่จงทำอะไร ๆ

ด้วยความรู้ตัว อย่ างแจ่มแจ้ง และเราก็จะไม่เป็นทุกข์”

8. ความคิด..ของคนอื่น

หลายครั้งที่ ความคิดของคนอื่น ทำให้เรารู้สึกแ ย่โดยไม่จำเป็น

ทั้งที่ความจริงแล้ว ความสุขของเราต่างหากที่จะควร จะมาก่อน

อย่ าเอาความคิดของใคร มาทำให้เราเป็นทุกข์ คนอื่นจะคิดยังไง ก็เป็นเรื่องของเขา

ใครจะไปควบคุมความคิดอื่นได้ แต่เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เรามีความสุขได้

9. นิสัยแ ย่ ๆ

เราทุกๆ คน มีนิสัยด้านลบในตัวทั้งนั้น ทั้งความขิ้เกียจ เห็นแก่ตัว ฯลฯ

บางคนรู้ทั้งรู้ แต่ก็ปล่อยให้เจ้านิสัยเหล่านี้ เก าะกินจนกลับตัวก็ไม่ได้

นิสัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรา ไปไม่ถึงจุดหมาย บ่อยครั้งที่ยังมาบั่ นทอนชีวิต

สิ่งที่เราทำได้ ก็คือเราต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่านิสัยเราเป็นอย่างไร อะไรที่รู้ว่าแ ย่

ก็ต้องตั ดไฟเสี ยตั้งแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้นิสัยเหล่านี้ มาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต

10. การมอง..ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง

คนเราทุกคน มีคุณค่าในตัวเอง หากเราเองยังไม่สามารถนับถือและเคารพตัวเองได้

แล้วจะให้ใครที่ไหนจะมานับถือคุณค่าของเรา

และการเห็นคุณค่าในตัวเอง ก็จะทำให้เรามั่นใจขึ้น เข้มแข็งขึ้น

และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและมั่นคง

ขอขอบคุณ today.line