ข้อคิดคติเตือนใจ

4 ลักษณะนิสัย พ า ร ว ย มีกินมีใช้ ไม่ขาดมือ

หลายๆ คนคงสงสัย คนรวยเขามีนิสัยแบบไหน ปฎิบัติตัวยังไง

นิสัยเหล่านี้ที่ทำให้รวย เมื่อทำเป็นประจำแล้วชีวิตนี้มีเงินใช้ มีกิน ไม่ขาดมือเป็นแน่

ของแบบนี้มันอาจจะทำย ากในตอนแรก ๆ ต้องใช้ความพย าย ามมากพอสมควร

แต่เชื่อเถอะว่าไม่ย ากเกินไปที่เธอจะทำได้ นิสัยที่ทำให้รวย

“คิดก่อนทุกครั้ง เมื่อจะใช้เงิน” ก็คือเมื่อจะใช้จ่ายเงิน เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า มันจำเป็นขนาดไหนกัน ถ้าซื้อมาแล้วได้ใช้ จนคุ้มมั้ย

เป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่า อย่ าเห็นแก่ความอย ากได้ ระงับกิเล สไว้บ้างก็ดี ไม่งั้นเงินหมด จะลำบากเอานะ

“แบ่งเงินไว้ออม 10%” ที่สำคัญสุด ๆ เลย คือต้องแบ่งเงินมาเก็บออมประมาณ 10% ของร ายได้ทั้งหมด

นี่แหละคือนิสัยที่ทำให้รวย แต่หากใครไม่ค่อยใช้เงินมาก ก็แบ่งมาเก็บออมมากกว่า 10% ก็ได้เช่นกันนะ และจำไว้ว่า เก็บออมต้องไม่ทำให้ตัวเราเองเดื อ ด ร้อนด้วยนะ

“อย่ าหมุนเงิน สร้างหนี้” นิสัยที่ทำให้รวยแท้จริง เรานั้นต้องไม่สร้างหนี้ ไม่หาเงินจากแหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อย ๆ

เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น กลายเป็นว่าต้องดิ้นรนไปหาเงินมาเพื่อหมุนไปตลอด เพราะงั้นพย าพย ามประหยัดเข้าไว้ และอย่ าสร้างหนี้เป็นดี จำไว้!

“จำกั ดการใช้เงินของเราเอง” นิสัยที่เราควรฝึกไว้ก็คือการจำกั ดการใช้เงินในแต่ละเดือน หรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้เงินได้นี้

ที่สำคัญ อย่าให้ในกระเป๋ามีเงินมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เเพื่อไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนั่นเอง

หากเธอฝึกนิสัยเหล่านี้ได้ บอกเลยว่าชีวิตนี้จะมีเงินใช้แบบไม่ขาดมือ หากลำบากจริงก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้เสมอ

เมื่ออย ากเป็นสาวสวย และรวย จงมาดู 4 วิธีเก็บเงิน 1 แสนบาทใน 1 ปี ไม่ย ากอย่ างที่คิด เมื่อทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ และครอบครัวแน่นอน

ขอขอบคุณ เชียงใหม่นิ วส์