ข้อคิดคติเตือนใจ

คน 2 ประเภทนี้ หากได้พบแล้ว อย่าให้เขาไปไหน ดูแลเขาไว้ดีๆ

ในปัจจุบันนี้ คนเรามีหลายประเภท ล้วนต่างที่มา ร้อยพ่อพันแม่ นิ สั ย ก็ จะต่างกันไป

และใช่ว่าจะถูกใจเราไปซะทุกอย่าง มันไม่มีหรอก ถึงมีก็คงจะเป็นส่วนน้อย

แล้วคุณรู้ไหมว่า คนประเภทไหนที่เราควรเก็บไว้ คนแบบไหนที่เราควรปล่อยไป

จงคิดถึงคน 2 ประเภทนี้

1. มิตรสหายที่เกื้อกูลกัน ลำบากก็ไม่ ทอ ด ทิ้ งกัน

2. คนรักที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข มาด้วยกัน

คุณจงรับผิ ดชอบคน 2 ประเภทนี้ ให้ดี

1. คนที่ให้กำเนิ ดคุณ

2. คนที่คุณให้กำเ นิดเขา

จงอยู่ให้ห่าง จากคน 2 ประเภทนี้

1. คนที่ เราพบกับความลำบาก แต่กลับหายไปจากเรา ไม่ยอม โ ผ ล่หน้า

2. คนที่ เราพบกับเรื่องดีๆ ก็รีบยื่นมือ มาขอมีส่วนร่วม

จงปฏิเสธคน 2 ประเภทนี้

1. คนจัดการที่ปราศจาก มโนธรรม

2. คนที่ทำงานโดยปราศจาก คุณธรรม

จงเคารพ จงยกย่อง คน 2 ประเภทนี้

1. ชายหนุ่มที่ซื่อสั ต ย์ต่อหญิงสาวในวันที่เขารุ่งเรือง

2. หญิงสาวที่ยอม กั ด ก้ อ นเ ก ลื อ กินกับชายหนุ่มตอนที่เขาลำบาก

ถนอมคน 2 ประเภทนี้ ให้ดี

1. คนที่ห่วงใยคุณอย่างจริงใจ

2. คนที่กล้าให้คุณ ยื ม เงิน

ในชีวิตของคนเรานั้น มีคนที่คอยเกื้อกูล คอยอุ้มชูเรา และมีคนที่เราเคยเกื้อกูล เคยอุ้มชูเขา

เราจงจดจำคนที่เคยเกื้อกูลเรา และล บ ลื ม ว่าคุณเคยเกื้อกูลใคร ชีวิตจะเป็นสุขมากยิ่งขึ้น และชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ

ขอขอบคุณ postsod