ข้อคิดคติเตือนใจ

เป็นผู้หญิงแกร่ง อย่าหยุดทำ 13 สิ่งนี้ ยุคนี้ต้องอยู่เป็น

1.อย่ าหยุด..กตัญญูรู้คุณคน

คนที่สำเร็จในชีวิตนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนประเภทนี้แหละ มักจะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต

2. อย่ าหยุดสวย

จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองอยู่ตลอด ไม่ปล่อยตัวเอง โ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของบ้านเด็ ดข าดนะ

3.อย่ าหยุด..ออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีใดก็ตามแต่ ก็ต้องรู้จักออมทั้งซื้อพั นธบัตรรั ฐบ าล ซื้อหุ้ น ฝากธนาค าร

ออมผ่านบริษัทกันชีวิต จะซื้ อทอง ซื้อที่ดินก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าหวังพึ่งคนอื่นเวลาตนเองเดื อดร้ อนเพราะเขาก็มีภาระของเขาเอง

4.อย่ าหยุด..ทำบุญสร้างกุศล

เพราะสิ่งเหล่านี้ มักจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้ว เบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขจากข้างใน อันเป็นสุขที่แท้จริงของชีวิตเรา

5.อย่ าหยุด..หาเงินเอง

จงให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามา เพราะเมื่อไหร่บานหนึ่งปิด ก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่

และนอกจากนั้นชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากเลยล่ะ ถ้าหาเงินใช้ได้เองได้

6.อย่ าหยุด..ทำงานเลี้ยงดูตัวเอง

หากมาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆ ดูไร้ค่า ไปทีละนิดกว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็ส ายเกินแก้แล้ว

7.อย่ าหยุดที่จะ..ฉลาด

จงอย่ าหยุดอ่ าน เขี ยน เรียนรู้ จงหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ ทุกวันใส่ตัว เพราะความรู้ทำให้เราองอาจ ทำให้เรารู้เท่าทันโลก

8.อย่ าหยุด..ท่องโลกกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่

นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรังแล้ว ออกสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆ จากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย

เหมือนเป็นการเติมไฟ ให้กับชีวิตและใจเราเอง เพื่อให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

9.อย่ าหยุด..คบเพื่อนๆ

เช่นเพื่อนเก่าๆ ที่ดีๆ จงหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ เขาบ้าง

ได้พูดคุยพบปะรำลึกความหลังมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พล าดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

10.อย่ าหยุด..หาของอร่อยทาน

การหาของอร่อย ไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไปหรอกนะ เพราะเรารู้จักเ ส พอย่ างมีความสุขตราบใดที่ลิ้ นยังรับรสได้อยู่

11.อย่ าหยุด..ทำในสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำมันอีกนานถึงเมื่อไหร่ ถ้าเรามีโอกาสทำได้ ก็จงรีบทำเลย

12.อย่ าหยุด..ที่จะรักตัวเอง

ถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก ถ้าเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกๆ สิ่ง

และผลของการใส่ใจตนเองนี่แหละ ก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา และในทุกอริยบท

13.อย่ าหยุด..เล่นกีฬาและออกกำลังกาย

ก็เพราะจิตใจที่ดีนั้น ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแร งด้วย เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดี อีกอย่างเลยคือไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

ขอขอบคุณ ดร.พนม ปีย์เจริญ