ข้อคิดคติเตือนใจ

คน 5 แบบ ไม่ควรสนิทด้วย และไม่ควรเป็นมิตร

ขงเบ้ง นับว่าเป็นคนที่ได้ชื่อว่า “เป็นคนฉลาดที่สุด” ในวรรณกร ร ม เรื่อง “สามก๊ก”

และในตำราพิชัยยุทธของขงเบ้ง ได้เขียนถึงคน 5 ประเภท ที่ไม่ควรคบ

โดยเรียกว่า “ค น ห้ า ชั่ ว” และคนเหล่านี้ เป็นคน ชั่ ว ที่มีความเจ้าเล่ห์ หาความจริงใจได้ย าก

จึงควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ และไม่ควรคบ ไปหาสู่ ถ้าคบไว้จะนำพาแต่ความ เ ดื อ ด ร้ อ น มาให้

และถ้าอยู่ในองค์ก รจะมีแต่ทำให้ เ สี ย ชื่อเสียงเปล่าๆ

1. เรียกร้องความสนใจ

คนประเภทนี้จะชอบทำอะไรที่แปลกๆ ไปจากขนบธรรมเนียบในสังคม เพื่อสร้างความโดดเด่นให้คนอื่นสนใจ

โดยมักจะใช้วิธีการที่ดู รุ น แ ร ง หรือสร้างความ เ ดื อ น ร้ อ น ให้คนอื่น

นั่นเพราะการทำเช่นนี้ จะทำให้คนหันมาสนใจได้มากเป็นพิเศษไงล่ะ

2. คอยแต่จับผิ ดคนอื่นอยู่เสมอ

คนที่คอยแต่จับผิ ดแต่เรื่องของคนอื่น และชอบ ยุ ย ง ให้คนอื่นเข้าใจผิ ดกัน คนเช่นนี้จะชอบทำความผิดของคนอื่น

จากเรื่องเล็กๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ความผิ ดของตนกลับมองไม่เห็นเลย และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แค่นั้น

3. ชอบแบ่งพร ร ค แบ่งพวก

มักจะหาพร ร ค พวก แบ่งกลุ่ม ใ ส่ ร้ า ย ป้ า ย สี ฝ่ายตรงข้าม หรือคนนอกกลุ่มของตน

เพื่อให้คนเหล่านั้นดูไม่ดีในสายตาใครๆ เพื่อเป็นการ ทำ ล า ย และหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลา

4. คนที่ชอบประจบ

คนที่มีนิสัย คอยเอาใจแต่คนที่มีผลประโยชน์กับตน หรือแม้แต่การติดต่อกับ ศั ต รู ของฝั่งตัวเอง

เพื่อแลกเปลี่ยนกัน เรื่องผลประโยชน์ ยอมทำทุกทางเพื่อเอาตัวรอด คนเช่นนี้หาความจริงใจไม่ได้

ถ้าใครไม่มีประโยชน์ด้วย จะไม่สนใจอะไรเลย เพราะงั้นจึงไม่ควรคบไว้

5. สร้างเรื่อง ที่เกินจริง

คนที่ชอบสร้างเรื่อง อาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องเข้ามาเองบ้าง และแพ ร่เรื่องราวนี้ออกไป ให้คนอื่นเข้าใจผิ ดไปอย่างนั้น

เป็นคนที่ไม่ควรคบเลยล่ะ ฉะนั้นการบอกเล่าปากต่อปาก เป็นสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือน้อยมาก

เพ ร า ะเรื่องราวส่วนใหญ่มักจะถูก บิ ด เ บื อ น และแต่งเติมเพิ่มเข้ามาทุกครั้งที่เล่า จงตร วจสอบความถูกต้องของข้ อมูลให้ดีก่อนจะเชื่อใคร

“ฉลาด แต่เข้าข้างคนผิ ด ชีวิตก็ บั ด ซ บ

ฉลาด…แต่เข้ากับใครไม่ได้ ก็ไร้ประโยชน์

ฉลาด…แต่ข า ดคุณธรรม ก็ไม่ทำให้เจริญขึ้น”

การจะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่จะผูกมิตรไหม ไว้ใจได้หรือเปล่า เพ ร า ะเดี๋ยวจะทำให้เกิดแต่ปัญหาตามมาทีหลัง

ขอขอบคุณ samkok911