ข้อคิดคติเตือนใจ

4 สิ่ง ที่คู่รักจงหมั่นทำ รักจะได้มั่นคง และยืนยาว

บางที คนรักกัน ก็อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้าง ทั้งโดยที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ

เราจึงมี คำแนะนำดีๆ ในให้เข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ความรักของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจ

1 เปิดเผ ยความในใจแก่กันเสมอ

การที่เราเก็บความรู้สึกแ ย่ๆ ไว้ในใจคนเดียว มันทำให้เป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ที่ร้ าวฉ านได้

จนเราอาจพลั้งเผลอร ะ เ บิ ด ความรู้สึกออกมาในภายหลัง การมีคนรักอยู่เคียงข้าง นอกจากจะมีความสุขแล้ว

คนรักของเรายังสามารถเป็นที่ปรึกษา คอยเป็นกำลังใจในย ามที่เราพบเจอกับปัญหาในชีวิตได้

แทนที่จะเก็บกดความรู้สึกไว้คนเดียว สู้เราเผ ยความรู้สึกอย่ างจริงใจ เพื่อที่เราและคนรักจะได้คอยเป็นกำลังใจให้แก่กัน และก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกัน ดีกว่านะ

2 เปิดใจคุยกัน ให้เข้าใจ

ด้วยความเข้าใจในชีวิตคู่ เราอาจเคยคิดไปเอง ว่าฉันรู้จักคนๆ นี้ดีสุดแล้ว

ความจริงคือเราไม่รู้เลยว่าตอนที่พูดแบบนั้น อีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง โดยเฉพาะเมื่อเราคิดเเทนคนรักอยู่ประจำ

การถูกพร ากเจตจำนงของตนไป จะค่อยๆ บ่มเพาะจนเกิดเป็นความไม่พอใจขึ้น

ว่าคนรักของเรากำลังคิดอะไรอยู่ เราควรเปิดใจพูดคุยกับคนรักอย่ างตรงไปตรงมา ด้วยความเข้าใจ เพื่อที่เราทั้งสองจะได้เข้าใจกันมากขึ้น

3 คิดก่อนพูด

คนเราเมื่ออยู่ด้วยกัน คงมีบ้างแหละที่เราจะคิดเห็นต่างกัน บางทีก็พลั้งเผลอ พูดจาร้ า ยๆ หรือพูดอะไรที่ทำร้ า ยความรู้สึกกัน

ความจริงแล้ว ถ้าหยุดคิดสักนิด เราย่อมรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์เลย ที่จะทำร้ า ยกันเองด้วยคำพูด

จงปลีกตัวไปเพื่อสงบสติอารมณ์ และกลับมาพูดคุยกันใหม่ด้วยเหตุผลจะดีกว่านะ

4 โอนอ่อนผ่อนตาม

การอย ากให้อีกฝ่าย ยอมทำตามที่ตัวเองต้องการฝ่ายเดียว มันแย้ งกับกฏแห่งความสัมพันธ์ระยะย าว

เมื่อเรารักใครสักคน เราย่อมจะเป็นฝ่ายให้ และเป็นฝ่ายรับพร้อมๆ กัน ถ้าเราต้องการให้คนรักทำบางสิ่งให้

จงพูดกับเขาดีๆ พูดเพราะๆ ใส่ใจความคิด และความรู้สึก และเคารพกันและกัน

ขอขอบคุณ goodlifeupdate