ข้อคิดคติเตือนใจ

9 วิธี ทำให้เขาอย าก แ ช ท กับเราอีก ทำได้ทุกคน

1. อย่ าได้เผล อเขี ยนเรียงความไปให้เขา

เก็บบทสนทนาย าวๆ ไว้คุยกับเขาตอนได้พบกัน แล้วคุยกันต่อหน้า หรือหากเรื่องที่จะคุยเป็นเรื่องสำคัญ คุณก็ต้องเตื อนให้เขาถามคุณ เกี่ยวกับเรื่องนั้นพอเจอกัน

เพราะว่าบทสนทนาที่จะคุยมันคงจะย าว เกินกว่าที่จะส่งเป็นข้อความ จำไว้เลยว่าเรื่องสำคัญๆ นั้น

บ่อยครั้งมักจะถูกแปลความไปผิ ด เมื่ออยู่ในรูปแบบข้ อความ เพราะงั้นควรจะทำให้ข้ อความกระชับ และไม่ย าวจนเกินไป

2. เมื่อมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนัก อย่ าส่งไป

ควรให้ความเคารพกับเวลาส่วนตัวของเขาเช่นกัน คนส่วนใหญ่หากมีข้ อค วามมาก็จะต้องอ่ าน

เพราะเป็นสิ่งที่คนเราคิดว่าควรทำใช่ไหมล่ะ!

ฉะนั้นก่อนจะกดส่ง ควรที่จะมั่นใจว่า คุณไม่ได้ส่งข้อค ว ามหาเขาในทุกเรื่องที่ผุ ดขึ้นมาในหัว

และควรต้องระมั ดระวั งในการใช้คำอีกด้วย

3. ส่งไปเพียงข้อค วามที่ดีๆ

เพราะว่าคนอื่นนั้น เขาไม่สามารถได้ยินน้ำเสี ยงของคุณผ่านข้ อความได้

เพราะงั้นคุณไม่ควรคุยทุกเรื่องที่คุณต้องการอย ากจะคุย ถ้าอย ากจะคุยก็เก็บเอาไว้คุยผ่านโทรศั พท์หรือคุยกันตัวต่อตัว มันจะดีกว่า

ทุกวันนี้ คนเรากลายเป็นคนที่หมดความอดทนกันง่ายๆ นับตั้งแต่ที่ผู้คนสามารถติดต่อหากันได้อย่ างรวดเร็วเพียงแค่ค ลิ ก

ซึ่งความเร็วนี้แหละ ต้องแลกกับการเข้าใจผิ ดในเรื่อ งซีเ รี ย ส ผ่านทางตัวอั กษ รอยู่เสมอ

4. สร้ างเสี ยงหัวเราะให้กับเค้า

นานๆ ที ลองส่งอะไรที่ตลกๆ ไปให้เขาดูบ้าง อย่ างพวกภ าพฮาๆ วิ ดีโ อ ตลกๆ อะไรก็ได้

เพราะมันเป็นวิธีที่ดี ที่จะทำให้ใครบางคนมีความสุข

โดยเฉพาะใครที่กำลังมีเรื่องเ ค รี ยดๆ อยู่ ส่งข้อคว ามของคุณที่สามารถแบ่ งปั นพลั งงานดีๆ ให้กับเขา ดีกว่าที่จะไปส่งพลั งงานด ราม่าไปให้เขา เอาเป็นว่า เรื่องตลกนี่แหละ ดีสุดแล้วล่ะ

5. ทำตัวให้เหม าะสมกว่าเดิม

อย่ าเอาแต่ส่งข้อคว ามน่าเบื่ อไป อย่ างเรื่องอาหารที่คุณต้องการ

ของที่ต้องใช้ ใช้สติคิดดูก่อนนะว่า มีอะไรที่จะทำให้เขา มีวันที่ดีๆ ได้บ้างล่ะ

6. อย่ าเพลินกับการใช้ E m o t i c on เกินไป

มันง่าย ที่จะย่อตัวหนังสือเหลือเพียงแค่หน้า ยิ้ม หรือ em o t i c on แต่ว่ามันไม่สามารถโ ชว์ความเอาใจใส่ได้นัก มันเหมือนกับเราบอกเค้าว่า “ดูสิ เธอมีค่าเพียงภาพนี้แค่ เ ศ ษเสี้ ยววิ ในการส่ง”

มันก็อาจจะดูน่ารักแหละ แต่ก็อย่าทุ่มใช้จนทักษะทางด้านการสื่ อ ส ารของคุณเสื่ อม สภาพไป ดังนั้นใช้เป็นเพียงสีสั นก็พอ

7. จงโฟกัสไปที่เป้าหมาย

เมื่อคุณพบว่าตนเองกำลังนั่งเฝ้ารอ ให้เขาตอบกลับและรู้สึกเหมือนโดนปั่นหัว ก็จงโฟกัสไปที่เรื่องอื่นบ้าง

คุณคงไม่อย ากถูกผูกมัดไปกับการใช้เวลาด้วยการรอเพื่อจะได้แ ช ทกับเขาตลอดทั้งวัน

จนไม่ได้ใส่ใจไปที่เป้าหมายอื่น ของคุณเลย จงลำดับความสำคัญของเป้าหมายคุณให้ดีดีกว่านะ แล้วเขาจะซ าบซึ้งกับเวลาที่คุณมอบให้เค้า

8. เว้ นระยะห่างกันบ้าง

การทำตัวติดกับเขามากเกินไป อาจเป็นการทำล าย ความสัมพันธ์กันก็ได้นะ

ก็เหมือนกับที่คุณคงไม่ อย ากให้เขามาเกาะหนึ บ อยู่กับคุณตลอดเวลา

จนคุณไม่สามารถให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นได้ นี่แหละ คุณก็ไม่ควรทำแบบนั้นกับเขาเช่นกัน

9. ถามคำ ถามเขา

หากคุณต้องก ารรู้จักเขาให้มากขึ้น คุณจงแ สดงออกว่าคุณใส่ใจเขา ใช้ข้ อความให้เป็นประโยชน์ ถามเขาเกี่ยวกับชีวิต ความฝันของเขา ความคิดของเขา

แล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณ เอาใจใส่เขาดี ส่วนสิ่งที่ควรเ ลี่ ยงนั่นคือ การพูดเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง เพราะจะทำให้เขารู้สึก รำค า ญได้

ถามเขาเกี่ยวกับทัศนคติ หรือคำปรึกษาจากเขา เพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความเค ารพ ในความคิดของเขา แล้วยั งเป็นการทำให้เขารู้สึกว่า คุณมั่นใจในความฉลาดของเขาอีกด้วยนะ

การสร้างความรู้สึกที่ดีกับเค้าเข้าไว้ สร้างโมเ มนต์ดีๆ ทำให้เขาหัวเราะ และเป็นผู้หญิงอารมณ์ดี ยังไงซะเขาก็ต้องอย ากคุยกับเราอยู่แล้วล่ะ