ความเชื่อ-ดวง

เลือกต้นไม้ที่ชอบมา ต้นไม้เหล่านี้ จะสื่อได้ว่าคุณเป็นคนยังไง

เลือกต้นไม้ที่ชอบ มันจะสื่อได้ว่าตัวคุณ เป็นคนแบบไหน

ต้มไม้ ต้นที่ 1

คุณนั้นเป็นคนมั่นคง หนักแน่น คุณจะคอยรักษาความสงบสุขในชีวิต เอาไว้ให้ได้มากที่สุด

คุณต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ไม่อย ากทำอะไรไปโดยเปล่าประโยชน์ คุณจะไม่หั กโหมจนตัวเองล้ มป่ วย และคุณเป็นคนที่เชื่อในความจริง นั่นเพราะว่าความจริงคือ สิ่งที่ไม่ ต ๅ ย

ต้นไม้ ต้นที่ 2

คุณใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน ลิ้มรสชาติของชีวิตเต็มที่ ชอบช่วยเหลือและใจกว้าง เพราะคุณคิดว่าการให้ มันมีความหมายที่ดี คุณไม่ต้องการเป็นทั้งผู้นำหรือผู้ตามเลย ก็เพราะว่า

ทุกคนยินดีที่จะร่วมทางไปกับคุณ และในขณะที่ตัวคุณเองนั้น สามารถทำอะไรคนเดียวได้สบายมาก

ต้นไม้ ต้นที่ 3

คุณเป็นคนจริงใจ เป็นคนดีอย่างแท้จริง คุณมักจะใจดีและมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น

มักจะเป็นหนึ่งในทีมและสนุ กกับการทำงานส่วนของตนเองเสมอ แล้วคุณเชื่ออีกว่า มิตรภาพที่คุณมีสำคัญกับชีวิตคุณมาก ดังนั้น คุณจึงทำทุกทางเพื่อรักษ าพวกเขาไว้

ต้นไม้ ต้นที่ 4

คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ เพราะคุณเป็นคนอบอุ่น เป็นมิตร มีเมตตา ใจดี เป็นคนสนุกสนาน คนอื่นมักจะคิดว่าคุณเป็นคนตลก เฮฮา เสมอ

ต้นไม้ ต้นที่ 5

คุณเป็นคนที่ไม่ใช้ชีวิตอย่างจริงจังมากไป คุณมักจะรับผิดชอบในความรู้สึกของตัวเอง ถ้าเมื่อไรที่คุณรู้สึกว่ากำลังไม่มีความสุขอยู่

คุณก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะการณ์ในชีวิต และคุณไม่มีปัญหาเรื่องการแสดงความเห็น

เมื่อมีอะไรข้องใจก็แค่โพล่งออกไป อีกทั้งยังเป็นคนยืดหยุ่นและมีจินตนาการสูง และพย าย ามเปลี่ยนความพ่ ายแพ้ให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ

ต้นไม้ ต้นที่ 6

คุณเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่น รับได้เสมอ ในสิ่งที่พวกเขาเป็น และหวังว่าตัวเองก็จะไม่ถูกตั ดสินจากใครๆ เช่นกัน

ไม่ว่าจะทำอะไร คุณจะชอบวางแผน บางครั้งก็วางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนๆ เพราะคุณชอบความสมบูรณ์แบบ และทุกสิ่งต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

คุณเป็นคนฉลาดและเข้มแข็ง มักทำอะไรด้วยตัวเอง เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแ ย่ก็มักจะมองโลกในแง่บวก ทำให้จิตใจตัวเองดีขึ้น

ต้นไม้ ต้นที่ 7

เมื่อเจอสิ่งที่ทำได้ คุณมักจะค่อย ๆ ทำมันช้า ๆ และรอบคอบ ไม่ชอบอะไรที่เร่งรีบมากไป มีเป้าหมายที่แน่วแน่ ในสิ่งที่ต้องทำ

พย าย าม กำ จั ด สิ่งรบกวนต่าง ๆ มีคุณสมบัติของผู้นำอยู่ในตัวเอง คุณเก่งในเรื่องการมอบหมายงาน การมองคน สามารถตัดสินใจในเรื่องย าก ๆ ได้รวดเร็ว

ทั้งยังเป็นคนรักครอบครัว ไม่ว่าอะไร ครอบครัวของคุณต้องมาเป็นสิ่งแรก

ต้นไม้ ต้นที่ 8

คุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ หลายๆ คนมักหันมาหาคุณในเวลาที่พวกเขาลำบาก และคุณก็มักจะตอบรับพวกเขา

เพราะคุณรู้ว่านิสัย ที่ดีสร้างสิ่งน่าอัศจรรย์ได้ คนอื่น ๆ มองว่าคุณเป็นที่ปรึกษา มองคุณเป็นผู้ฟังที่ดี คุณมักไม่ตัดสินใคร เพราะเชื่อว่าผู้คน มักต้องการพึ่งพาใครบางคนเสมอ แล้วคุณก็ดีใจที่ตัวเองเป็นคนคนนั้น