ข้อคิดคติเตือนใจ

ด อ กรัก จะบานได้ทุกที่ แต่ไม่ใช่ที่ “ต้นงิ้ว”

ในปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่ประสบปัญหา แฟนหรือสามีนอกใจกันเยอะมาก ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากคนเหล่านั้น

มักลุ่มหลงในภาพลักษณ์ ในก ามที่นำไปสู่ความเสื่ อม เป็นบัวใต้น้ำที่ไม่รู้จักคำว่าพอ

ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจความหมายของชีวิต ว่าเกิดมาเพื่ออะไร เพื่อสิ่งใดกันแน่ มองว่านั่นคือความสุขที่ยั่งยืน แต่หารู้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็หนีไม่พ้ นบ าป-บุญ ที่ตนเคยกระทำมา

คนเหล่านั้นประตู น ร ก เปิดอ้ารอต้อนรับอยู่แล้วเมื่อ ต า ย ไป

ถ้าเราเกิดมาในพระพุทธศาสนา อย ากให้เชื่อเรื่องของ บ าป บุญ ก ฏแ ห่ ง ก ร รม ให้มาก ทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้นแน่นอน ถ้าหากในชีวิตเราต้องเจอคนแบบนี้ในชีวิต

ก็ขอให้ปล่อยและตัดใจจากเขาเถิด ให้อภั ย อย่ าคิดแ ก้แ ค้ น ส าบแ ช่ ง หรือแม้แต่จองเ ว ร กันอีกเลย จงคิดเสี ยว่า

เรา ยินดีชดใช้ก ร รมให้หมดๆ ไปในช าตินี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุ กข์ท ร ม านอีกในชาติภพหน้า ไม่จองเว ร จอง ก ร รมกับคนที่มาสร้างทุ กข์ให้กับเราอีก

ช าติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอคนเช่นนี้อีกเลย ขอให้ทุกๆอย่ างมันหมดสิ้นในช าตินี้เลย

ตั้งจิตอธิฐานและขอให้ผลของการไม่ผิ ด ศีลข้อ 3 จงประสบพบเจอรักที่จริงใจ พบคนจริงใจ

ซื่อสั ตย์ ไม่คิด ท ร ย ศ หั กหลัง ขอให้เจอร้กแท้ที่ส่งเสริมเกื้อหนุน ให้ไม่ต้องพลัดพรากจากกันอีก

ขอให้พบเจอคนศีลเสมอกัน การที่เราจะลืมคนที่รักอาจจะทำย าก แต่เมื่อเราวางได้ ปล่อยได้เมื่อไหร่ เราจะพบกับความสุขที่แท้จริง ได้จากตัวของเราเอง